Επικοινωνία

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Σωρού 1
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 28.93.500, fax: 210 2848301
ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας

Δ/νση Marketing (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Marketing. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Δ/νση Ανάπτυξης (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Ανάπτυξης. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (1)
Στοίχεια επικοινωνίας για τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Δ/νση Λειτουργίας (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Λειτουργίας. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γραμματεία Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για την Εμπορική Διεύθυνση. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Κρεοπωλείο (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Κρεοπωλείο. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Μαναβική (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Μαναβική. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.