Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Άνοιξη και αλλεργίες: Δύο άσπονδοι φίλοι.

Μάτια που κοκκινίζουν, καταρροή, φτέρνισμα, δύσπνοια! Αλλεργίες. Τι πρέπει να κάνουμε για να τις προλάβουμε και να τις αντιμετωπίσουμε;