Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Άγχος: Αυτός ο συνήθης ύποπτος! Αντιμετωπίστε το.

Ο όρος άγχος (ή στρες) προέρχεται από το ρήμα ἄγχω, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος μπορεί να ενεργήσει θετικά αλλά και αρνητικά...