Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Τα δικαιώματα του ταξιδιώτη. Τα γνωρίζετε;

Πριν η βαλίτσα πάει μακριά είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως ταξιδιώτης! Δείτε παρακάτω τα πιο σημαντικά, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς σας:

Αεροπλάνο

·        Τι γίνεται όταν υπάρχει ακύρωση της πτήσης;
Αν η πτήση σας ακυρωθεί έχετε δικαίωμα σε επιστροφή του ναύλου, μεταφορά με άλλη πτήση ή σε πτήση επιστροφής, καθώς και το δικαίωμα σε βοήθεια και αποζημίωση. Αποζημίωση δεν οφείλεται εάν είχατε ενημερωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
Ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Αν αυτό δεν συμβεί μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σας αρχή.

Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

·        Καθυστέρηση πτήσης;

Αν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του ναύλου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Αν φθάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση ήταν αποτέλεσμα έκτακτων περιστάσεων.

·        Προβλήματα με τις αποσκευές

Απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Παραδιδόμενες αποσκευές

Εφόσον παραδιδόμενες αποσκευές χαθούν, φθαρούν ή παραδοθούν με καθυστέρηση, η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και δικαιούστε αποζημίωση που μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 1.220 ευρώ περίπου. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση.

Χειραποσκευές

Εάν η χειραποσκευή σας υποστεί φθορά, ο αερομεταφορέας ευθύνεται αν ήταν υπαίτιος της φθοράς που προκλήθηκε.

Πλοίο

·        Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης δικαιούστε:

·        Κάλυψη εξόδων διατροφής και διαμονής.

·        Να ακυρώσετε το εισιτήριο και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας.

·        Εάν το ταξίδι ματαιωθεί με υπαιτιότητα του πλοίου, τότε το αντίτιμο του εισιτηρίου επιστρέφεται ολόκληρο από την εταιρία.

·        Εάν δεν ταξιδέψετε με δική σας υπαιτιότητα και εφόσον ειδοποιήσετε έγκαιρα την εταιρία (το γραφείο που εξέδωσε τα εισιτήρια), δικαιούστε το 50% της αξίας του εισιτηρίου.

·        Αν το αυτοκίνητό σας υποστεί ζημιά στο γκαράζ από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, δικαιούστε αποζημίωση από την πλοιοκτήτρια εταιρία.

·        Αν έχετε τιμαλφή, μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, μπορείτε να τα παραδώσετε στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη. Αν χαθούν ή κλαπούν, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση ίση με την αξία των αντικειμένων που δώσατε.

·        Εάν έχετε κλείσει εισιτήριο με καμπίνα και όταν επιβιβαστείτε στο πλοίο βρείτε την θέση σας κατειλημμένη, πρέπει να υποβάλετε μήνυση στην πλησιέστερη λιμενική αρχή, γιατί η διπλοκράτηση που έγινε θεωρείται υπεράριθμο εισιτήριο κατά θέση και οι ποινές που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και τα 14.500 ευρώ.

Τρένο 


Αν ο επιβάτης δεν άρχισε ή δεν συνέχισε το ταξίδι του λόγω υπαιτιότητας του ΟΣΕ (κατάργηση αμαξοστοιχίας, απεργία, βλάβη) έχει τις εξής δυνατότητες:

·        Να ταξιδέψει με άλλη αμαξοστοιχία με το ίδιο εισιτήριο. Αν είναι ανώτερης κατηγορίας δεν πληρώνει διαφορά, αν είναι κατώτερης παίρνει πίσω τη διαφορά της τιμής του εισιτηρίου.

·        Να αναβάλει το ταξίδι του για άλλη ημερομηνία. Το εισιτήριο ισχύει κανονικά.

Αν το ταξίδι διακοπεί στη μέση της διαδρομής, μπορεί ο επιβάτης να επιστρέψει στον σταθμό αφετηρίας με την πρώτη κατάλληλη αμαξοστοιχία, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο.

Επιπλέον μπορεί να ζητήσει πίσω και το αντίτιμο του εισιτηρίου που έχει καταβάλλει.

·        Κατοικίδια & τρένο
Μπορείτε να μεταφέρετε δωρεάν το κατοικίδιό σας με το τρένο, αρκεί να έχετε μαζί σας ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας του. Τα μικρόσωμα ζώα τα μεταφέρετε στο ειδικό καλάθι μεταφοράς τους και τα μεγαλόσωμα με φίμωτρο και λουρί δίπλα σας. Η μέγιστη διάσταση του ειδικού καλαθιού είναι 50x40x70 εκ. για τις αμαξοστοιχίες ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.inka.gr

Διαβάστε ακόμα