Φυλλάδιo προσφορών

Εδώ μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο προσφορών για την περίοδο από 18/3/2015 έως 31/3/2015

Κάντε κλικ στις γωνίες για να αλλάξετε σελίδα ή χρησιμοποιείστε το μενού πλοήγησης. Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF.sm06-pag01.jpg

sm06-pag02.jpg

sm06-pag03.jpg

sm06-pag04.jpg

sm06-pag05.jpg

sm06-pag06.jpg

sm06-pag07.jpg

sm06-pag08.jpg

sm06-pag09.jpg

sm06-pag10.jpg

sm06-pag11.jpg

sm06-pag12.jpg