Φυλλάδιo προσφορών

Εδώ μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο προσφορών για την περίοδο από 16/09/2015 έως 06/10/2015

Κάντε κλικ στις γωνίες για να αλλάξετε σελίδα ή χρησιμοποιείστε το μενού πλοήγησης. Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF.sm19-pag01.jpg

sm19-pag02.jpg

sm19-pag03.jpg

sm19-pag04.jpg

sm19-pag05.jpg

sm19-pag06.jpg

sm19-pag07.jpg

sm19-pag08.jpg

sm19-pag09.jpg

sm19-pag10.jpg

sm19-pag11.jpg

sm19-pag12.jpg

sm19-pag13.jpg

sm19-pag14.jpg

sm19-pag15.jpg

sm19-pag16.jpg