Φυλλάδιo προσφορών

Εδώ μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο προσφορών για την περίοδο από 19/08/2015 έως 01/09/2015

Κάντε κλικ στις γωνίες για να αλλάξετε σελίδα ή χρησιμοποιείστε το μενού πλοήγησης. Κατεβάστε το φυλλάδιο σε μορφή PDF.sm17-pag01.jpg

sm17-pag02.jpg

sm17-pag03.jpg

sm17-pag04.jpg

sm17-pag05.jpg

sm17-pag06.jpg

sm17-pag07.jpg

sm17-pag08.jpg

sm17-pag09.jpg

sm17-pag10.jpg

sm17-pag11.jpg

sm17-pag12.jpg