Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Ενημέρωση σχετικά με απόσυρση των παρακάτω ειδών της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σε συνέχεια ενημέρωσης του προμηθευτή και για προληπτικούς λόγους, η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αποσύρονται από τα ράφια πώλησης λόγω ποιοτικής αστοχίας τα παρακάτω είδη:

Η ΜΕΤΡΟ διενεργεί την προληπτική απόσυρση  του συνόλου των συγκριμένων ανωτέρων ειδών  και παρτίδων και  καλούνται οι καταναλωτές  που έχουν ήδη προμηθευτεί αυτά τα προϊόντα  να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στα καταστήματα από τα οποία τα προμηθεύτηκαν.

 

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «ΛΑΪΜΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'»

Σε συνέχεια ενημέρωσης του προμηθευτή και για προληπτικούς λόγους, η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έπειτα δειγματοληπτικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη κανονικού δείγματος του προϊόντος: ΛΑΪΜΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε ανίχνευση δραστικής ουσίας πάνω από τα επιτρεπτά νομοθετικά όρια.

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους

ΛΑΪΜΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α'

Είδος συσκευασίας

Χύμα Πώληση

Παρτίδα

ΑΠΠ 049155-170-070817

Προμηθευτής

ΜΕΝΕΛΑΟΣ  Ε.Π.Ε.

 

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει την προληπτική απόσυρση /ανάκληση  του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

 

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «Μέλι Μάνης Εκλεκτό 250g»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη κανονικού δείγματος του προϊόντος: Μέλι Μάνης Εκλεκτό 250g  

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε αυξημένα επίπεδα υδροξυμεθυλοφουρφουράλης.

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους

Μέλι Μάνης Εκλεκτό

Είδος συσκευασίας

Γυάλινο Βάζο

Βάρος συσκευασίας

250g

Παρτίδα

Lot: 30513

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

31/10/2016

Barcode

5200100551036

Προμηθευτής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Β.Ε.Γ. & Μ.Ε.

 

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και επιστροφής στον προμηθευτή των αποθεμάτων της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

 

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε ή ύπαρξη μη κανονικού και μη ασφαλούς δείγματος του προϊόντος: ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE.  

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε αυξημένα επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων .

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE

Είδος συσκευασίας

Πλαστική Φιάλη

Βάρος συσκευασίας

1lt , 2lt , 5lt

Παρτίδα

Lot: 18659

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

29/03/2016

28/03/2016

01/04/2016

Barcode

5212002204491

5212002204507

5212002204514

Προμηθευτής

NUTRIA A.E.

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και επιστροφής στον προμηθευτή των αποθεμάτων της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

 

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση «ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης  της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει  το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε ή ύπαρξη μη κανονικού και μη ασφαλούς δείγματος του προϊόντος: ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ.  

Η ποιοτική απόκλιση του είδους  έγκειται στην παρουσία του γλυκαντικού    «γλυκοζίτες στεβιόλης» σε αυξημένη συγκέντρωση.

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους

Ελαφριά μαρμελάδα πορτοκάλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης με γλυκαντικό από το φυτό stevia

Είδος συσκευασίας

Γυάλινη συσκευασία

Βάρος συσκευασίας

270g

Παρτίδα

L:Σ-Π 81403247

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

MAR. 2016

Barcode

5206455130216

Προμηθευτής

ΓΕΩΔΗ Α.Ε.

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει  την άμεση  ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν και  βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και επιστροφής στον προμηθευτή των αποθεμάτων της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.