Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Οι διαδικασίες του Ποιοτικού Ελέγχου αφορούν τόσο τα Καταστήματα, όσο και τα Προϊόντα μας. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου συνεργάζεται με τα λοιπά τμήματα της εταιρείας,  παραγωγούς και εξωτερικά αναλυτικά εργαστήρια προκειμένου να συντονίσει , προγραμματίσει και ιεραρχήσει τον τεράστιο όγκο ελέγχων των προϊόντων που διαθέτουμε.  Μέριμνα του είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών προς όφελος και διασφάλιση του καταναλωτή.

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP)

Διαθέτουμε  πιστοποιημένο από τον αναγνωρισμένο διεθνώς, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) από την παραλαβή των προϊόντων μέχρι και τη διάθεσή τους στον καταναλωτή.

Διαδικασία ψυκτικής αλυσίδας

Η ψυκτική αλυσίδα των αλλοιώσιμων προϊόντων φροντίζουμε να διατηρείται σε κάθε στάδιο διακίνησης τους από την παραλαβή τους μέχρι και τη διάθεση τους στο κατάστημα με πολύ αυστηρές διαδικασίες, ώστε τα προϊόντα να φθάνουν ασφαλή και σε άριστη κατάσταση σε εσάς.

Κάθε παραλαβή ψυχόμενου προϊόντος θερμομετράται εξωτερικά και εσωτερικά της συσκευασίας, στη συνέχεια αποθηκεύεται στους σύγχρονους θαλάμους ψύξης της κεντρικής μας αποθήκης και από εκεί φθάνει με ειδικά φορτηγά ψυγεία στα καταστήματα μας όπου γίνεται ξανά η ίδια διαδικασία θερμομέτρησης από τους υπεύθυνους των καταστημάτων μας.

Σε όλη τη διαδικασία παραλαβής – αποθήκευσης – διακίνησης και τοποθέτησης στα ψυγεία του καταστήματος, παρακολουθούμε τις θερμοκρασίες με καταγραφικά για να διασφαλίσουμε ακέραιη την ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων.