Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Aπό την κοινωνική και περιβαλλοντική πλευρά της εταιρείας μας δεν λείπουν και οι εθελοντικές ενέργειες, οι οποίες πραγματοποιούνται πάντα με τη συμμετοχή των υπαλλήλων της METRO.

Tράπεζα αίματος

Ως μία μεγάλη προσφορά προς τους συνεργάτες μας, θεωρούμε την Τράπεζα Αίματος που έχουμε δημιουργήσει πριν από 25 χρόνια. Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο "Ελπίς", η εταιρεία διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της μια φορά το χρόνο αιμοδοσία  με εθελοντές - αιμοδότες υπαλλήλους της.  Στην Τράπεζα Αίματος έχουν πρόσβαση -όταν βρεθούν σε ανάγκη- όλοι οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς τους σε όλη την Ελλάδα.

Χριστουγεννιάτικος έρανος

Κάθε χρόνο όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας μας συγκεντρώνουν χρήματα με σκοπό τη δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης σε Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.