Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Business Analyst

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για το τμήμα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών:
Business Analyst.

Βοηθός Εταιρικών Σχέσεων

Μεγαλώνουμε την ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης Marketing & Επικοινωνίας και αναζητούμε: Βοηθό Εταιρικών Σχέσεων.

Payroll Administrator

Αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση: Payroll Administrator

Software Engineer στη Μεταμόρφωση

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε Software Engineer.

Μηχανικός Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση: Μηχανικό Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

Μηχανικός Δικτύων

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση: Μηχανικό Δικτύων

Software Engineer

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε Software Engineer, για το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Warehouse Management System) της METRO. 

Στείλτε το βιογραφικό σας