Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Για τη Διεύθυνση Ασφαλείας με έδρα τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής, αναζητούμε: Οδηγό Στελέχους.

Το προφίλ σας

  • Κάτοχος άδειας Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security)
  • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Απολυτήριο Λυκείου

Η εταιρεία προσφέρει

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές
  • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού" και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης MHR11.

Αποστολή Βιογραφικού