Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος Ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές

Για την Διεύθυνση Ασφαλείας της εταιρείας μας και τη στελέχωση κέντρου λήψης σημάτων και εικόνας μέσω CCTV αναζητούμε: Υπάλληλο Τμήματος Ασφαλείας

Αρμοδιότητες θέσης

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση σημάτων και δεδομένων που λαμβάνονται από τα συστήματα ασφαλείας της εκάστοτε εγκατάστασης
 • Παρακολούθηση αξιολόγηση οπτικού υλικού CCTV με σκοπό την κατανόηση της κατάστασης και την λήψη σωστών αποφάσεων για την διαχείριση του περιστατικού
 • Συνεχής εποπτεία για εντοπισμό βλαβών των υποδομών ασφαλείας του Κέντρου Λήψης Σημάτων με σκοπό την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του
 • Καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών ασφαλείας
 • Τήρηση εσωτερικών διαδικασιών ασφαλείας αλλά και γενικών κανονισμών εργασίας του ομίλου

Το προφίλ σας

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Άδεια εργασίας B’ κατηγορίας και αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος ειδικότητας “Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας”
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Παρατηρητικότητα, ικανότητα στον εντοπισμό απειλής και άμεση λήψη μέτρων σε πραγματικά περιστατικά
 • Δυνατότητα για πλήρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Συνέπεια, ταχύτητα και δεξιότητες οργάνωσης 

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού"  επιλέγοντας  τον κωδικό θέσης