Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής: Oracle Developer

Οι αρμοδιότητες σου
Αναλαμβάνοντας το ρόλο του Oracle Developer, εργάζεσαι στο τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού του Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος (ERP) και συμμετέχεις ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των εφαρμογών του ERP, του MIS, των workflow διαδικασιών, των KPIs καθώς και του Portal της εταιρείας. 
Παράλληλα συμμετέχεις στην ενημέρωση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών και παρέχεις υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα χρήσης και λειτουργικότητας.  
Ενημερώνεσαι διαρκώς για τις νέες τεχνολογίες και προτείνεις ιδέες, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των εργαλείων προγραμματισμού και των τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας.
Το προφίλ σου 
Είσαι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  Πληροφορικής,
Καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Oracle)
Γνώση SQL – PL/SQL 
Σε χαρακτηρίζει η όρεξη για εκμάθηση νέων τεχνολογιών, η αναλυτική σκέψη, η ευελιξία και η ομαδικότητα.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε εργαλεία Οracle Forms-Reports
Εμπειρία σε Oracle Apex
Γνώσεις Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης
Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο προκλήσεις!
Θα έχεις ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας επιλέγοντας  τον κωδικό θέσης MCS25

Στείλτε το βιογραφικό σας