Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος Ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές

Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε Software Engineer για το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού Καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής:

Βασικά καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών λιανικού εμπορίου

Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές των Καταστημάτων της METRO , πλήθος καινοτόμων έργων σε WEB περιβάλλον και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής
 • Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον VBA, Microsoft .Net, WEB applications, WEB Services
 • Εμπειρία σε Development, Analysis & Design εφαρμογών Λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων ( Sybase, SQL Server, MySQL)
 • Visual Studio 2008, 2010, 2013
 • Πολύ καλή γνώση των Visual Basic, C#, .ΝΕΤ, ASP.ΝΕΤ, MVC
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώση των JSON/XML, Javascript, Jquery, REST API
 • Γνώση Εμπορικής – Οικονομικής διαχείρισης εταιρειών

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού" και επιλέγοντας κωδικό θέσης MCS14.