Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας: Senior Brand Manager

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Senior Brand Manager, θα αναλάβεις τη διαχείριση της ομάδας Brand Building My Market, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσεις να εντοπίσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση του brand και θα συμβάλλεις αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση της προβολής της εταιρείας. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Marketing Brand Building.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πλάνου  marketing (Βrand Βuilding , Communication and Operational marketing plan), βάσει του συμφωνημένου budget και της στρατηγικής της εταιρείας  
 • Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών marketing (ATL, BTL και Digital) και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (διαφημιστικές εταιρείες, agencies) για την ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνων marketing
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση του προϋπολογισμού δαπανών
 • Διαρκής ενημέρωση και έρευνα των τάσεων της αγοράς, της αγοράς καταναλωτών  και του ανταγωνισμού,  με στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών μελετών και αναφορών και προετοιμασία παρουσιάσεων του πλάνου marketing 
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές για τον συντονισμό και την επίβλεψη διαφόρων εργασιών

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ Marketing/ Business Administration
 • MBA ή αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο του Retail/ FMCG
 • Πολύ καλή γνώση των media & brand advertising
 • Κατανόηση της στρατηγικής και της λειτουργίας των καναλιών επικοινωνίας με τους πελάτες, τόσο στα ψηφιακά όσο και στα παραδοσιακά μέσα
 • Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες με έμφαση στην ανάπτυξη ανθρώπων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και επίλυση προβλημάτων
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης  
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Κωδικός θέσης MCD09

Στείλτε το βιογραφικό σας