Διαγωνισμός Barilla

«Αγοράζοντας ένα οποιοδήποτε προϊόν Barilla Ζυμαρικά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα (1) ΣΕΤ Δώρων Smeg»

 Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη προωθητική ενέργεια «Αγοράζοντας ένα οποιοδήποτε προϊόν Barilla Ζυμαρικά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα (1) ΣΕΤ Δώρων Smeg»    (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες «BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου, οδός Παραδείσου αρ. 2, με ΑΦΜ: 094141969, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «BARILLA HELLAS»), «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως» (εφεξής η «METRO») που εδρεύει Σωρού 1, Μεταμόρφωση με αρ. ΓΕΜΗ 000299401000 και Improvise Digital Wizards ΙΚΕ (εφεξής «IMPROVISE») που εδρεύει Κλεομένους 12, Αθήνα με αρ. ΓΕΜΗ 145162101000  στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της BARILLA HELLAS. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μεσώ του δικτύου καταστημάτων της METRO και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ .

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών.

β. Η BARILLA HELLAS αναλαμβάνει τη διάθεση στους νικητές του Διαγωνισμού των δώρων και το κόστος αυτών.

 H BARILLA HELLAS ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμμετέχουν μόνον οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.  Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/diagonismos-barilla  κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

1.2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην BARILLA HELLAS, (γ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE, και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 1. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη METRO για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 27/09/2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 08:00, έως και την Τρίτη 10/10/2023 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/diagonismos-barilla. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη METRO ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1 Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή με κάθε αγορά ενός από τα παρακάτω προϊόντα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

EAN ΚΩΔΙΚΟΣ

ΦΚ ΜΕΤΡΟ

BARILLA SPAGHETTINI 24X500GR

8076800195033

234017

BARILLA SPAGHETTI 24X500GR

8076800195057

234001

BARILLA SPAGHETTONI 24X500GR

8076808150072

234002

BARILLA SPAGHETTONI 12X1000GR

8076809545389

234140

BARILLA CAPELLINI 24X500GR

8076800195019

234035

BARILLA ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 24X500GR

8076800315103

234041

BARILLA BUCATINI 24X500GR

8076800315097

234031

BARILLA ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 12X500GR

8076800315264

234004

BARILLA KOΦΤΟ 12X500GR

8076802085455

234005

BARILLA PENNE RIGATE 12X500GR

8076802085738

234007

BARILLA FUSILLI 12X500GR

8076802085981

234023

BARILLA RIGATONI 10X500GR

8076802085899

234042

BARILLA TORTIGLIONI 12X500GR

8076802085837

234018

BARILLA PENNE LISCE 14X500GR

8076802085714

234128

BARILLA GNOCCHI 12X500GR

8076802085851

234022

BARILLA FARFALLE 12X500GR

8076808060654

234006

BARILLA MINI PENNE RIGATE 16X500GR

8076809521581

234474

BARILLA MINI FARFALLE 12X500GR

8076809521567

234473

BARILLA COLLEZIONE PAPIRI 14X450GR

8076809579445

 

BARILLA INTEGRALE TORTIGLIONI 12X500GR

8076809578356

 

BARILLA MINI PIPE RIGATE 14X500GR

8076809523523

234471

BARILLA INTEGRALE SPAGHETTI 24X500GR

8076809529419

234180

BARILLA INTEGRALE SPAGHETTINI 24X500GR

8076809581820

 

BARILLA INTEGRALE LINGUINE 24X500GR

8076809578363

234861

BARILLA INTEGRALE PENNE RIGATE 14X500GR

8076809529433

234181

BARILLA INTEGRALE FUSILLI 12X500GR

8076809529457

234182

BARILLA INTEGRALE FARFALLE 12X500GR

8076809532440

234183

BARILLA RED LENTIL PENNE 10X250GR

8076809575133

234149

BARILLA CHICKPEAS CASARECCE 12X250GR

8076809575157

234148

BARILLA RED LENTIL SPAGHETTI 18X250GR

8076809577014

234141

BARILLA RISONI RED LENTILES CHICKPEAS PEAS 12X300GR

8076809573023

234000

BARILLA RISONI RED LENTILES CHICKPEAS PEAS 9X300GR

8076809573023

234000

BARILLA GLUTEN FREE SPAGHETTI 12X400GR

8076809545440

234150

BARILLA GLUTEN FREE PENNE RIGATE 14X400GR

8076809545457

234151

BARILLA BIO SPAGHETTI 24X500GR

8076809570657

 

BARILLA BIO PENNE RIGATE 14X500GR

8076809570626

 

BARILLA LINGUINE 24X500GR

8076809523509

234055

BARILLA MAFALDINE 16X500GR

8076800000061

234146

BARILLA CASARECCE 12X500GR

8076809519960

234147

BARILLA CASTELLANE 12X500GR

8076809523707

 

BARILLA ORECCHIETTE 12X500GR

8076809519977

 

BARILLA MEZZE PENNE TRICOLORE 14X500GR

8076809501415

234016

BARILLA CANNELLONI 12X250GR

8076808070882

234021

BARILLA LASAGNE UOVO 15X500GR

8076800376999

234012

BARILLA LASAGNE VERDI 15X500GR

8076809523752

233770

BARILLA PAGLIA FIENO 12X500GR

8076809523769

234011

BARILLA FETTUCCINE 12X500GR

8076809523776

234145

BARILLA TAGLIATELLE UOVO 12X450GR

8076809579421

234142

BARILLA PAPPARDELLE 20X250GR

8076809514774

234144

BARILLA TORTELLINI FORMAGGI 10X250GR

8076809500289

234015

BARILLA TORTELLINI PROSCUITTO FORMAGGI 10X250GR

8076808890015

234014

BARILLA TORTELLINI FORMAGGI 8X500GR

8076809569620

234013

 

4.2 Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή η ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.

4.3 Με αγορές προϊόντων BARILLA σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My Market και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ , ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται, μπορούν να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

4.4 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.mymarket.gr/diagonismos-barilla  . Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

4.5 Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

4.6 Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι METRO και η BARILLA HELLAS δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO όσων συμμετέχουν. Οι METRO και η BARILLA HELLAS δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «METRO » θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνον ένα δώρο. 

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

5.1. Ο Διαγωνισμός βασίζεται στη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της IMPROVISE.

5.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής οι οποίοι θα κερδίσει ένα (1) ΣΕΤ Δώρων Smeg και 5 αναπληρωματικοί νικητές.

5.3. Τα δώρα για τους νικητές είναι τα παρακάτω:

1 ΣΕΤ Δώρων Smeg. Το σετ δώρων smeg περιλαμβάνει:

 

- Μία (1) Αυτόματη μηχανή καφέ smeg Στυλ 50 's

- Έναν (1) Στίφτη εσπεριδοειδών smeg Στυλ 50 's

- Μία (1) Φρυγανιέρα smeg Στυλ 50 's

- Έναν (1) Βραστήρα smeg Στυλ 50 's

 

5.4. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο

https://www.mymarket.gr/diagonismos-barilla

Επίσης, οι Νικητές μετά το τέλος του Διαγωνισμού θα λάβουν με SMS στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. Η METRO  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνον ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μία συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς Δωροκωδικούς. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών  που οφείλονται σε δήλωση λανθασμένων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιον λόγο αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από την METRO ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η METRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των METRO και BARILLA HELLAS.

5.6 Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα γίνει με φροντίδα και δαπάνες της BARILLA HELLAS. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της παράδοσης των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της BARILLA HELLAS  παύει να υφίσταται. Η METRO και η BARILLA HELLAS  δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@metro.com.gr της METRO. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την ΜΕΤRO, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/el-GR/SpecialPages/Dilosi-aporritou  για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Νικητών

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η IMPROVISE ως υπεύθυνη επεξεργασίας συλλέγει μόνο πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, δηλαδή κινητό τηλέφωνο και Δωροκωδικό ενώ BARILLA HELLAS ως εκτελών την επεξεργασία, δηλαδή υπεύθυνη επικοινωνίας με τους νικητές για την αποστολή των δώρων, θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών τα οποία θα συγκεντρώσουν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/αναπληρωματικούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της BARILLA HELLAS που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της METRO. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η METRO  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της BARILLA HELLAS.

Κατ’ εξαίρεση η METRO δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών, μόνον εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας Δικαστικής Αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους, αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

 1. Καταγγελία

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη METRO AEBE αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  privacy@metro.com.gr

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία METRO AEBE.

 1. Ευθύνη

8.1. Η METRO και η BARILLA HELLAS δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η METRO και η BARILLA HELLAS δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.

8.2 Η METRO και η BARILLA HELLAS δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4

8.6. Η METRO δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστότοπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και BARILLA HELLAS  υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η METRO θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η METRO θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO  θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο,  η METRO θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η METRO και BARILLA HELLAS ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση). Επίσης οι διοργανώτριες μπορούν να μεταβάλλουν τα δώρα του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

8.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών. Η ευθύνη της BARILLA HELLAS  περιορίζεται στη διάθεση στους νικητές του δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO και η BARILLA HELLAS Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO και BARILLA HELLAS περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  και η BARILLA HELLAS δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO και της BARILLA HELLAS .

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της BARILLA HELLAS.

 1. Γενικοί Όροι.

12.1 Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.mymarket.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

12.2 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.