Διαγωνισμός OralB 1
Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί.