Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και αποτελείται από το δίκτυο καταστημάτων My market και την αλυσίδα χονδρικής METRO Cash & Carry.

Η εταιρεία μας παρουσιάζει μια εξαιρετικά υγιή οικονομική κατάσταση.

Όλοι οι δείκτες μάς κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα των πιο αποδοτικών επιχειρήσεων του κλάδου και διαχρονικά εξελίσσονται συνεχώς προς το καλύτερο. Αναπτυσσόμαστε με σταθερές και όχι βεβιασμένες κινήσεις, έχοντας ως πολιτική την επέκταση με κερδοφόρα νέα καταστήματα, τη συνεχή αναβάθμιση των υπαρχόντων και τον έλεγχο του κόστους. 

Δείτε παρακάτω τους ισολογισμούς της εταιρείας για τα έτη 2011 εως και 2021:

Iσολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Iσολογισμός 2019

Iσολογισμός 2018

Iσολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2011