Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

METRO ΑΕΒΕ
Σωρού 1
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 28.93.500, fax: 210 2835030
ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας

Γενική Δ/νση Marketing & Επικοινωνίας (1) Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Marketing & Επικοινωνίας. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Μαριάνθη Λυμπεροπούλου Marketing (My market) 210 28 93 659 210 2848301
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης (1) Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Ανάπτυξης. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Μαρία Κωνσταντίνου Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας 210 2893737 2102835030
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (1) Στοίχεια επικοινωνίας για τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Λειτουργίας καταστημάτων (1) Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Λειτουργίας. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης (1) Στοιχεία επικοινωνίας για την Εμπορική Διεύθυνση. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κρεοπωλείο (1) Στοιχεία επικοινωνίας για το Κρεοπωλείο. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Σέργιος Κάιλας Υπεύθυνος Κρεοπωλείου 210 2893617 210 2848301
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μαναβική (2) Στοιχεία επικοινωνίας για τη Μαναβική. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Μενέλαος Ρούφης Υπεύθυνος Μαναβικής 210 2893623 210 2848301
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Εμμανουήλ Φράγγος Υπεύθυνος Μαναβικής 210 2893624 210 2848301
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (1) Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Θεώνη Σιδέρη 210 2893593 210 2835030
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ