Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος
Μία Πόλη με Ποδήλατα

Επιστροφή στις Δράσεις

Μία Πόλη με Ποδήλατα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το νέο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο "Πόλη με Ποδήλατο – Όμορφη πόλη" είναι μια πρωτοβουλία της εταιρείας μας που συνδιοργανώνεται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τη βιώσιμη κινητικότητα σε 19 Ελληνικές Πόλεις!

Μέσα από το πρόγραμμα, τα My market ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και, μέσα από μία σειρά δράσεων γύρω από το ποδήλατο, αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας!

Η πρώτη δράση έγινε στα Τρίκαλα στις 7 Ιουνίου!

Ακολουθούν ακόμη 18 πόλεις!

Επιστροφή στις Δράσεις