Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Παιδί & social media: Μια εξέλιξη που σας αφορά!

Αν είστε γονιός σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει την εξάρτηση των παιδιών με τα social media και τις συσκευές προσέγγισής τους πχ tablet, pc και smartphones.

Από τον Μάιο του 2018 αυτό θα αλλάξει ή τουλάχιστον υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αλλάξει, εφόσον πρώτα εκκρεμεί να ψηφιστεί ο νόμος που θα συγκεκριμενοποιήσει τον κανονισμό 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Στην ουσία ο στόχος του Ευρωπαικού Κανονισμού είναι να μπει ένα φρένο στην αλόγιστη χρήση των social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μέχρι και σήμερα ήταν πολύ εύκολο ένα παιδί να δημιουργήσει με ψευδή στοιχεία προφίλ σε  διαδικτυακές πλατφόρμες, και να εκτίθεται σε κινδύνους όπως το cyber bulling κ.α

Με τον καινούργιο ευρωπαϊκό κανονισμό τα πράγματα αλλάζουν και η ευθύνη μεταφέρεται στην εταιρεία που διαχειρίζεται το μέσο και είναι υπεύθυνη να βρει τρόπο που θα διασφαλίσει πως τα στοιχεία που δηλώνονται είναι πραγματικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση επωμίζεται τις συνέπειες για κάθε παράβαση.

Οι κινήσεις για την προστασία των παιδιών είναι πολύ σημαντικές και εκτιμητέες. Μια από αυτές είναι η πρωτοβουλία του Facebook να δημιουργήσει την υπηρεσία Messenger for kids, όπου είναι δυνατή η επικοινωνία παιδιών αλλά η δραστηριότητά τους ελέγχεται από τους γονείς τους.

Πέρα από τη δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για τη δημιουργία προφίλ από ανήλικα άτομα ένα ακόμα θέμα που πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας είναι η πολύωρη ενασχόληση των παιδιών με το  διαδίκτυο.

Μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος μπορείτε να θυμηθείτε εδώ tips ισορροπίας για σωστή χρήση των συσκευών από τα παιδιά.

Βέβαια, μην ξεχνάτε και την επιρροή στους μεγαλύτερους και την online αποξένωση που παρατηρείται στις μέρες μας. Θυμηθείτε εδώ τις λύσεις! 
Info από Εφημερίδα "Καθημερινή".

Διαβάστε ακόμα