Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Έχετε αναρωτηθεί αν με τις επιλογές σας μπορείτε να στηρίξετε το μέλλον σας;
Αν οι επιλογές σας μπορούν να στηρίξουν εσάς;
Τα αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που δημιουργούνται και παράγονται στις ελληνικές επιχειρήσεις και φέρνουν το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι εθνικός μας πλούτος.
H πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, αποτελείται από μια κοινότητα 70 και πλέον παραγωγικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία.
Η συμμετοχή των εταιριών / Μελών στην Πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» έχουν πιστοποίηση ελληνικής αυθεντικότητας από την εταιρία Eurocert AE.

Τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως ΒΑΣΗ των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους
και όχι απλά ως μία ΑΓΟΡΑ. Άρα επιστρέφουν, μέσω της επιμονής τους να «μένουν Ελλάδα»,
το μέγιστο της προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Γνωρίστε μας καλύτερα!
Τι εννοείτε με τον όρο / Ποιες είναι οι «ελληνικές επιχειρήσεις»;
Στην Πρωτοβουλία μας έχουμε ορίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ως εκείνες που έχουν έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δηλαδή, τις παραγωγικές επιχειρήσεις που «μένουν Ελλάδα» και διατηρούν εδώ, στην Ελλάδα, το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων τους, εγχωρίων και διεθνών.
Eίναι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις; Eίστε μόνο εσείς;
Όχι, δεν είναι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά κάθε μέρα μεγαλώνει ο αριθμός των εταιριών/Μελών με καινούρια Μέλη. Είναι μια πρώτη ομάδα επιχειρηματιών που θέλησαν να ενωθούν κάτω από αυτό το σήμα, με τα συγκεκριμένα κριτήρια Ελληνικότητας.
Γιατί είναι το προϊόν ελληνικό και η εταιρία Ελληνική;
Γιατί παράγεται στην Ελλάδα από ελληνική εταιρία με Έλληνες Ιδιοκτήτες. Η πρώτη ύλη σε πολλά προϊόντα παράγεται στην Ελλάδα και με ειδική επεξεργασία στην ελληνική εταιρία δημιουργείται το τελικό προϊόν. Επιλέγοντας «Ελλα-δικα» προϊόντα, ή προϊόντα των εταιριών που μένουν Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούν τους περισσότερους δυνατούς ντόπιους συντελεστές παραγωγής, τα χρήματα που δίνουμε για αυτά μένουν κατά το μέγιστο στην οικονομία της χώρας.
Τι θέλετε να πετύχετε και ενωθήκατε όλοι μαζί;
Για να στηρίξουμε την οικονομία του τόπου, να ενισχύσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους Έλληνες προμηθευτές τους, τους εργαζόμενους σε αυτές και άρα εμάς/εσένα.