Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

1.    H σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η διεξαγόμενη ενέργεια «MY BASKET», διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, Σωρού 1 Μεταμόρφωση, 14410 - εφεξής ο «διοργανωτής». Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες είναι η εταιρεία Redirect (Παναγή Τσαλδάρη 20, Μελίσσια, 15127) που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook της METRO.

2.    Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η εταιρεία Redirect που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά ο «διοργανωτής» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

3.    Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι τόσο στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/mymarket.gr  όσο και στο site της εταιρίας https://www.mymarket.gr/el-GR/My-Contests/My-basket/My-basket καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 5.

4.    Δικαίωμα Συμμετοχής

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια «MY BASKET», έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του Internet, είναι μέλη/fans της fanpage https://www.facebook.com/mymarket.gr στο Facebook και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 5.

4.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της εταιρίας με την επωνυμία METRO ΑΕΒΕ, Σωρού 1 Μεταμόρφωση, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (γ) οι εργαζόμενοι της εταιρίας με την επωνυμία Redirect που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή».

5.    Διάρκεια του Διαγωνισμού

5.1. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 04/01/2022 (12:00μ.μ.), θα διαρκέσει έως τις 31/12/2022 (11:59μ.μ.) και θα διεξάγεται κάθε δεκαπέντε (15) μέρες. Η διάρκεια καθενός εκ των προγραμματισμένων διαγωνισμών είναι μία (1) εβδομάδα από Τετάρτη στις 12μμ σε Τετάρτη 12μμ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

5.2. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/mymarket.gr

6.    Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

6.1. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να κάνουν like στη σελίδα https://www.facebook.com/mymarket.gr  και να μπουν στην εφαρμογή «MY BASKET».

6.2. Κατόπιν, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να επιλέξει προσφορές μέσα από το ειδικό φυλλάδιο προσφορών των Μy Market, που η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50€ υπολογισμένα στις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος φυλλαδίου. Για τα ζυγιζόμενα είδη, ανά κατηγορία, ισχύουν τα παρακάτω:

·      Τυροκομικά: Η μονάδα μέτρησης είναι τα 250γρ. και το ανώτατο όριο επιλογής τα 2 κιλά.

·      Κρέας: Η μονάδα μέτρησης είναι τα 500γρ. και το ανώτατο όριο επιλογής τα 2 κιλά.

·      Αλλαντικά: Η μονάδα μέτρησης είναι τα 250γρ. και το ανώτατο όριο επιλογής το 1 κιλό.

·      Μαναβική: Η μονάδα μέτρησης είναι τα 500γρ. και το ανώτατο όριο επιλογής τα 3 κιλά.

6.3. Αφού γίνει επιτυχημένα η επιλογή των προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ίδια σελίδα, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ημ/νία γέννησης, φύλο, οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail και κατάστημα My Market από το οποίο εξυπηρετούνται. Η καταχώρηση, η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας καθώς και η αποδοχή των παρόντων όρων είναι υποχρεωτική για να κριθεί έγκυρη/ολοκληρωμένη η συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντος.

6.4. Ο χρήστης μπορεί να αυξήσει τις συμμετοχές του στην κλήρωση προσκαλώντας στην εφαρμογή φίλους του. Για κάθε φίλο που προσκαλεί, κερδίζει δύο (2) επιπλέον συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην Redirect, Παναγή Τσαλδάρη 20, Μελίσσια, 15127, και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

7.    Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

7.1. Από την 12/01/22 και κάθε 14 ημέρες θα διενεργούνται στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Redirect, παρουσία εκπροσώπων του «διοργανωτή», ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων της προηγούμενης μιας (1) εβδομάδας (από 12:00μ.μ. έως 11:59π.μ.), η κάθε μία θα αναδεικνύει τους εξής νικητές:

·      3 νικητές που κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας 50€ προκειμένου να προμηθευτούν τις προσφορές που έχουν επιλέξει στο καλάθι τους από το φυλλάδιο προσφορών My Market όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6.

·      25 νικητές θα κερδίζουν εκπτωτικό κουπόνι ποσού 5 € αποκλειστικά και μόνο για αγορές μέσω του eshop και για παραγγελίες άνω των 25 €.

o   Οι νικητές αυτής της κατηγορίας θα λαμβάνουν τα QR codes μέσω newsletter, το οποίο θα τους αποστέλλεται στο e-email που έχουν δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους. Οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν τα εκπτωτικά κουπόνια 6 ημέρες από την ημέρα που θα λάβουν το σχετικό email. Προκειμένου να εξαργυρώσουν το κουπόνι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του eshop: Θα πρέπει να τοποθετήσετε τον κωδικό αυτό στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ πριν το τελικό check out της παραγγελίας σας. Αυτομάτως θα αφαιρεθεί το ποσό των €5 από το σύνολο της παραγγελίας σας όπως θα μπορέσετε να δείτε αριστερά στην οθόνη στο πινακάκι με τα σύνολα της. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ σε παραγγελίες με απόδειξη λιανικής και όχι με τιμολόγιο και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με άλλα κουπόνια.

7.2. Τα ονοματεπώνυμα των νικητών της ενέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://www.mymarket.gr/el-GR/Applications/MyBasket

7.3. Ο «διοργανωτής» θα ενημερώσει τους νικητές της ενέργειας σχετικά με την ανάδειξή τους, την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης, επικοινωνώντας μαζί τους στο e-mail έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής.

8.    Παραλαβή Δώρου

8.1. Οι νικητές της ενέργειας θα παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα My Μarket που εξυπηρετεί τον κάθε συμμετέχοντα και το έχουν δηλώσει στην σχετική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του παιχνιδιού, σε ημερομηνίες για τις οποίες θα ενημερωθούν από τον «διοργανωτή» στο e-mail που έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής.

8.2. Τα δώρα δεν αποστέλλονται και δεν παραλαμβάνονται από άλλο κατάστημα του «διοργανωτή» εκτός του αρχικά ορισθέντος. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής του δώρου ορίζεται 5 εργάσιμες ημέρες (συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου) μετά τη διεξαγωγή της κάθε κλήρωσης.

8.3. Η επίδειξη της ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του δώρου.

8.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή από την ορισθείσα ημερομηνία παραλαβής αυτού, κάθε υποχρέωση του «διοργανωτή» παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει έναντι του νικητή της ενέργειας.

9.    Ευθύνη

9.1. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την παραλαβή του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.

9.2. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

9.3. Όλα τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

9.4. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος με άλλο αντίστοιχης αξίας βάσει διαθεσιμότητας αποθεμάτων.

9.5. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για την συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά προϊόντων.

9.6. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο «διοργανωτής» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

9.7. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

9.8. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

9.9. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο «διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο «διοργανωτής» θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο «διοργανωτής» θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

9.10.             Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

9.11.             Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια «MY BASKET», αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι ο «διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση της, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

9.12.             Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

9.13.             Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή». Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια εταιρία όπως επεξεργαστούν ή/ και διαβιβάσουν τα στοιχεία τους αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας εταιρεία, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4624/2019.

10.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «διοργανωτή»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

      I.         Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από  αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

    II.         Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ:  Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

  III.         Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

  IV.         Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

    V.         Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr