Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού αρ. 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα My market με την ονομασία «ΕΝΑΣ ΣΥΝ ΕΝΑΣ», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards IKE (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech IKE (περαιτέρω η «NovelTech»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη NovelTech, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη REDIRECT δ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/03/2020 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 15/12/2020, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια χωρίζεται σε Θεματικές Περιόδους.

α) Η διάρκεια διεξαγωγής της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/03/2020 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 1ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 07/04/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου»)

β) Η διάρκεια διεξαγωγής της 2ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/05/2020 ώρα 07:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 2ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 02/06/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου»).

γ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 3ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/07/2020 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 3ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 28/07/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 3ης Θεματικής Περιόδου»).

δ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 4ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 09/09/2020 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 4ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 22/09/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 4ης Θεματικής Περιόδου»).

ε) Η διάρκεια διεξαγωγής της 5ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 7/10/2020 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 5ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 3/11/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 5ης Θεματικής Περιόδου»).

στ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 6ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 2/12/2020 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 6ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 15/12/2020 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 6ης Θεματικής Περιόδου»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με κάθε αγορά σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται,  μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια, ωστόσο διευκρινίζετε ότι η εξαργύρωση των κουπονιών και η παραλαβή των «δώρων» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα φυσικά καταστήματα

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54045, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismoi, είτε να τον καταχωρήσουν χρησιμοποιώντας το mobile app των My market. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (~€0,35) ενώ η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα ή στο mobile app είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα οι οποίοι θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

5.1 Συσσώρευση Πόντων:

1η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€ = 1πόντος.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

2η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 09 και Νο 10 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

Β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

3η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 13 και Νο 14 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

4η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€ = 1πόντος.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

5η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 20 και Νο 21 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

6η Θεματική Περίοδος

α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι πόντου του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

6. Δώρα:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα επώνυμα προϊόντα αξίας συνολικής €20 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 1. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 1).

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 11/03/2020 έως και 07/04/2020, θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν από μια (1) δωροεπιταγή αξίας 200€ για το Σαρακοστιανό τραπέζι.

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 09/06/2020.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα επώνυμα προϊόντα αξίας συνολικής €20 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 2).

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 06/05/2020 έως και 02/06/2020, θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:

 • 25 όργανα γυμναστικής αξίας 400€ το καθένα
 • 25 σετ έπιπλα κήπου/βεράντας αξίας 400€ το σετ

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση θα γίνει με την μορφή δωροεπιταγών/δωροκαρτών. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. 

Η παράδοση των δώρων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την δωροθέτρια εταιρία. Οι δωροθέτριες εταιρίες θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα των νικητών.

3ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι πενήντα (250) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα προϊόντα αξίας συνολικής €40 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 3. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 3).

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 01/07/2020 έως και 28/07/2020, θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν τα παρακάτω δώρα:

 • 10 ψησταριές barbeque αξίας 300€ η καθεμία
 • 10 σετ παραλίας αξίας 300€ το καθένα
 • 10 αιώρες για κήπο/βεράντα αξίας 300€ η καθεμία
 • 10 παγωτομηχανές αξίας 300€ η καθεμία
 • 10 κανό/καγιάκ αξίας 300€ το καθένα

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα σε αυτή την θεματική περίοδο. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση θα γίνει με την μορφή δωροεπιταγών/δωροκαρτών. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

Η παράδοση των δώρων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την δωροθέτρια εταιρία. Οι δωροθέτριες εταιρίες θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα των νικητών.

4ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου, κάθε μέρα θα αναδεικνύονται  τριάντα πέντε (35) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα καλάθια με προϊόντα συνολικής αξίας €20 ο καθένας. Συνολικά, θα δοθούν 490 καλάθια προϊόντων αξίας 20€ το καθένα.

Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 4. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 4).

Επίσης, κάθε μέρα θα αναδεικνύονται τρεις (3) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα (1) πολυμηχάνημα Hewlett-Packard. Συνολικά, θα δοθούν 42 πολυμηχανήματα αξίας 80€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 09/09/2020 έως και 22/09/2020, θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν τα παρακάτω δώρα:

 • 10 Laptop Hewlett-Packard αξίας 500€ το καθένα
 • 20 Tablet Samsung αξίας 170€ το καθένα

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα σε αυτή την θεματική περίοδο. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της παραλαβής του δώρου. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

5ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα προϊόντα αξίας συνολικής €20 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 5. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 5).

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 7/10/2020 έως και 3/11/2020, θα αναδειχθούν ογδόντα (80) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν τα παρακάτω δώρα:

 • 20 Ρομποτικές σκούπες Hoover H-GO320
 • 20 Αφυγραντήρες Juro-Pro 16L Eco
 • 40 Αρτοπαρασκευαστές Izzy Fresh Bread 004

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα σε αυτή την θεματική περίοδο. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της παραλαβής του δώρου. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

6ης Θεματικής Περιόδου:

Στιγμιαία Δώρα:

Κατά τη διάρκεια της 6ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατόν σαράντα (140) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας €100 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 6. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 6).  

Ταυτόχρονα, η εταιρεία METRO AEBE υποστηρίζοντας το έργο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Be–Live, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε υπογόνιμα ζευγάρια που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό, οικονομικό βάρος της μεθόδου, θα χορηγήσει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) για να διατεθούν σε δωρεάν θεραπείες εξωσωματικής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Be–Live, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://be-live.gr/.

Το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η χορηγία του παραπάνω ποσού, θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Be–Live και της εταιρεία METRO AEBE.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο χίλιες (1.000). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS ή WEB, ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του στην Ιστοσελίδα (WEB) της Ενέργειας.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09/04/2020  περί τις 12μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 1η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο χίλιες (1.000). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/06/2020  περί τις 12μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 2η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές.

3ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι πενήντα (250) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες πενήντα (250). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 07/08/2020. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 3η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 3ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές.

4ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν πεντακόσιοι τριάντα δυο (532) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο πεντακόσιες τριάντα δυο (532). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/09/2020. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 4η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 4ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές.

5ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο χίλιοι (1.000). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν ογδόντα (80) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 13/11/2020. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 5η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 5ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές.

6ης Θεματικής Περιόδου

Στιγμιαία Δώρα:

Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν εκατόν σαράντα (140) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο εκατόν σαράντα (140). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

8. Έγκυρη Συμμετοχή:

Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS, είτε μέσω WEB, είτε μέσω APP, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) έχει παραχθεί εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί,

γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί.

δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

ε) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων.

Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον σύντομο κωδικό 54045 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) ή η καταχώρηση κωδικού στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS ή υποβάλλονται κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Iστοσελίδας της Ενέργειας (WEB), είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των Δωροκωδικών και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή την καταχώρηση κωδικού είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) από το σύστημα της NovelTech, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB) είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market.

10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

13. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο, ένα (1) ειδικό έντυπο με έναν (1) μοναδικό κωδικό, από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σώρου 1, 144 10 Μεταμόρφωση, αποκλειστικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

14. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των στιγμιαίων δώρων της Ενέργειας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαργύρωση του Δωροκωδικού μέσω SMS, WEB ή APP. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.

15. Ανάρτηση Νικητών: Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενέργειας λίστα με τους καθημερινούς νικητές όπου θα εμφανίζονται τα 3 πρώτα και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου κάθε νικητή.

16. Παράδοση Δώρων: Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαργύρωση του Δωροκωδικού που κέρδισε στην αυτόματη κλήρωση,

(β) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο

(γ) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο όπως ορίζεται κατωτέρω για την εκάστοτε Θεματική Περίοδο, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.

17. Παραλαβή Δώρων

1ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 30/04/2020 και ως προθεσμία εξαργύρωσης των δωροεπιταγών για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 09/06/2020.

Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως την 30/04/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €20 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 1.

2ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 2η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 30/06/2020. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων της κλήρωσης για την 2η Θεματική Περίοδο, θα ορισθεί από την δωροθέτρια εταιρία.

Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 30/06/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €20 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 2.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και μετέπειτα από τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

3ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 3η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 30/08/2020. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων της κλήρωσης για την 3η Θεματική Περίοδο, θα ορισθεί από την δωροθέτρια εταιρία.

Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 30/08/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €40 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 3.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή με γραπτό sms για την ενημέρωση και ύστερα από τις 16/08 θα ακολουθήσει συνεννόηση με τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

4ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 4η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 31/10/2020. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων της κλήρωσης για την 4η Θεματική Περίοδο, θα ορισθεί από την δωροθέτρια εταιρία.

Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, τα καλάθια προϊόντων ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 31/10/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €20 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 4.

Σχετικά με τα Στιγμιαία Δώρα, το πολυμηχάνημα ο νικητής θα λάβει ενημέρωση αρχικά από τον Διοργανωτή με γραπτό sms και ύστερα θα ακολουθήσει συνεννόηση, μετά την λήξη του διαγωνισμού, με τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή με γραπτό sms για την ενημέρωση και ύστερα θα ακολουθήσει συνεννόηση με τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

5ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 5η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 3/12/2020. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων της κλήρωσης για την 5η Θεματική Περίοδο, θα ορισθεί από την δωροθέτρια εταιρία.

Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, τα καλάθια προϊόντων ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 3/12/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €20 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 5.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή με γραπτό sms για την ενημέρωση και ύστερα θα ακολουθήσει συνεννόηση με τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

6ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 6η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 10/01/2021. Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 10/01/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €100 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 6.

18. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την NovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

19. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr/diagonismoi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.

20. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.mymarket.gr/diagonismoi) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

21. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

22. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παράρτημα 1

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 20€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ 280G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500 G

1

AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 G

1

PAPPY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6/600G

1

3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G

1

MY GUSTO ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΚΑΟ 400G

1

MY KOUZINA ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 6/1KG

1

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΟΛ.ΑΛ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΑΔΟ & ΠΡΟΖΥΜΙ 500ΓΡ

1

CAPTAIN'S ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 2G

1

PUMMARO ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΕΣ 400G

1

Colgate TOTAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

1

ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 1KG

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα αξίας 20€:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G

1

QUAKER OATS ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 500G

1

ΖΑΝΑΕ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ 280 G(ΚΑΘ ΒΑΡ 280ΓΡ)

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ 300G

1

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 14/1KG(-0,30)

1

AJAX FETE DES FLEURS ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ  28%-30% 200 G

1

SANITAS ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30M (9 T.M.)

1

MY HOME ΑΝΤΙΚ.ΧΑΡΤΙ 25/10M (3,8 Τ.Μ.)

1

Παράρτημα 2

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 20€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΣΤΑΝΟ 10΄500G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ 500G

1

TSANOS ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΜΕ ΚΙΝΟΑ & ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 120G.

1

FYTRO ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ 500G(-0,20)

1

ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200G

1

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΦΡΑΟΥΛΑ 415G

1

MY HOME ΜΕΜΒΡΑΝΗ 25/20Μ (6 Τ.Μ.)

1

ΙΟΝΙΟΝ ΘΗΚΗ ΑΠΟΘ.NON WOVEN 60X45X20CM

1

HOME COMFORT ΚΕΡΙ ΑΟΣΜΟ ΛΙΛΑ 48/7Χ7CM

1

AJAX FETE DES FLEURS ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα αξίας 20€:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500G

1

3 ΑΛΦΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 G

1

PUMMARO ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 28% -30% 410G

1

QUAKER ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 375G

1

CANDEREL STEVIA ΥΓΡΗ 50ML

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΑ DIGESTIVE ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 250G

1

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΟΛ.ΑΛ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΑΔΟ & ΠΡΟΖΥΜΙ 500ΓΡ

1

Colgate TOTAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

1

HOME COMFORT ΚΕΡΙ ΑΟΣΜΟ ΜΕΛΙ 48/7Χ7CM

1

ΙΟΝΙΟΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΛΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 25GR.

1

Παράρτημα 3

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 40€

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΙ 250G

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΑ NUTRIES ΜΕ ΒΡΩΜΗ & ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 150G

1

UNCLE BEN΄S ΚΑΣΤΑΝΟ ΡΥΖΙ&ΚΙΝΟΑ 220G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

HELLMANN'S ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ LIGHT 225ML

1

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500G

1

LUTECE ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ 400G (ΣΤΡΑΓΓ.ΒΑΡΟΣ 230G)

1

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ – ΚΑΡΟΤΟ 1L

1

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200G

1

MY KOUZINA ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1KG

1

NIVEA SUN PROTECT & BRONZE ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ SPF30 200ML

1

BIOTEN OIL EXOTIC SPA ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750ML

1

MY HOME ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 48/10ΤΕΜ

1

ΘΕΡΜΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 750ML

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα αξίας 40€:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

NESCAFE ESPRESSO AZERA 100G

1

JOYA ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ UHT 1L

1

AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 500G

1

CANDEREL STEVIA ΥΓΡΗ 50ML

1

SOUPLINE UL.AR.ΒΑΝ&ΜΑΝΤ ΜΑΛ.56Μ 12/1,3

1

NIVEA CREME CARE ΝΤΟΥΣ 250ML

1

AJAX FETE DES FLEURS ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

SPIN SPAN EXTRA ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 600G

1

QUAKER ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 500G

1

PUMMARO ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 28% -30% 410G

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 300G

1

BIOTEN BELOVED COCONUT BODY LOTION 250ML

1

Παράρτημα 4

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 20€

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΖΕΑΣ 500G

1

ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΙ 250G

1

ELITE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ Ν.6 180G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

AGRINO EXOTIC ΡΥΖΙ ΑΓΡΙΟ 500 G

1

PUMMARO ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ 500G

1

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ – ΚΑΡΟΤΟ 1L

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRACKERS ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ 175 G

1

ΑΜΙΤΑ ΦΡΟΥΤΟΠΟΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ-ΒΕΡΙΚΟΚΟ 250ML

2

CHEF BAS ΦΑΓΗΤ/ΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΠΑΡ.700ML 3T

1

PRIMO ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΟΥΤΙ 12 ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

QUAKER ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 500G

1

TSANOS ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 230G

1

JUST BARS ΠΑΣΤΕΛΙ Χ.Γ. ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΜΗΛΟ, ΚΑΝΕΛΑ & ΣΤΑΦΙΔΕΣ 40G

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 350G

1

ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 170G

1

FABER ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΣΕΤ 12ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1

AJAX FETE DES FLEURS ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΊΜΝΗΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

SPIN SPAN EXTRA ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 600G

1

Παράρτημα 5

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 20€

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500G

1

ΙΟΝΙΟΝ ΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝ.ΧΩΡΟΥ 75Χ110CM.

1

ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ 500G

1

UNCLE BEN'S ΡΥΖΙ ΚΑΣΤΑΝΟ 10΄ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500G

1

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G

1

3 ΑΛΦΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 10/400ML

1

ΠΑΞΑΜΑΣ ΖΕΑΣ 400G(-0,40)

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 175G

1

ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ.ΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΕΣ LIGHT ΔΙΧΤΥ 50/10ΤΕΜ 15G

1

Παράρτημα 6

Προϊόντα συνολικής αξίας 100€

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 500G

1

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 350G

1

SNACK BREAK ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ EE 180G

1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 140G

1

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙ 250G

1

BONNE MAMAN ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 370G

1

NESCAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G

1

LIPTON ΤΣΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΑ APPLE CINNAMON 20Φ.(20X2,2G)

1

ΛΟΥΞ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΦΙΑΛΗ 330ML(5+1 ΔΩΡΟ).

1

PEPSI COLA 1,5 L.

1

XENIA Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΤΑ ΕΞ.ΠΑΡΘ(-1,00) 1L

1

CRISTAL ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG..

1

ΚΥΚΝΟΣ ΚΕΤΣΑΠ ΦΙΑΛΗ 330G

1

KALAMATA ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ SQUEEZE 300G

1

BARILLA ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 5 500G

1

ΧΩΡΙΟ ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ 500G

1

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30)

1

ΦΑΡΙΝΑΠ ΑΛΕΥΡΙ 500G (-0,25)

1

OSCAR JOKER ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 200G

1

TSAKIRIS COOKED ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ 120G

1

ELITE CRACKERS ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 105G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500 G

1

AGRINO EXOTIC ΡΥΖΙ BASMATI 500G

1

HELLMANN'S SALAD DRESSING CAESAR 210ML

1

ΝΟΥΝΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ 400G

1

UNCLE BEN'S ΣΑΛΤΣΑ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ 450G

1

FAIRY CAPS ORIGINAL ΠΛ.ΠΙΑΤ.ΛΕΜΟΝΙ 5/20Τ

1

SKIP TRIO SPR. FRESH ΚΑΨ.ΑΠ.ΠΛ.ΡΟΥ.4/15Μ

1

ΑΦΡ/ΤΡΟ PALMOLIVE NATURAL WELLNESS ALGAE 500ml

1

ΟΔ/ΜΑ COLGATE TOTAL ORIGINAL 75ml

1

AJAX FETE DES FLEURS ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΊΜΝΗΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

MY HOME ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 48/10ΤΕΜ

1

ΦΩΤΑΚΙΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40ΤΕΜ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

1

SANITAS ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 25/30M (9 T.M.)

1

SANITAS ΑΝΤΙΚΟΛ. ΧΑΡΤΙ 24/8M (3,04 Τ.Μ.)

1

MY SOFT LUX ΧΑΡ/ΤΕΣ DECOR 70Φ 0,130KG

1

MY SOFT LUX Ρ/Κ DECOR 12/600G

1

CHEF BASICS ΣΠΑΤ ΔΙΑΤ NYLON ΜΕ PP ΛΑΒΗ

1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

CHEF BASICS ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΠΑΓΓΕΤ.INOX 72/39CM

1

7 DAYS ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 380G

1

ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ  28%-30% 200 G

1

QUAKER ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 450G

1

CHEF BASICS ΚΟΥΤΑΛΑ NYLON ME PP ΛΑΒΗ

1

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από  αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/ mydiagonismoi.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω. 

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από υποκατάστημα της εταιρείας με εξαίρεση τα δώρα της μεγάλης κλήρωσης όπου θα τα εξαργυρώσουν στα συνεργαζόμενα εστιατόρια σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ. 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr