Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού αρ. 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα My market με την ονομασία «My ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΙΝΕΜΑ», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards IKE (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech IKE (περαιτέρω η «NovelTech»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη NovelTech, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη REDIRECT δ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 20/01/2021 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 14/12/2021, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια χωρίζεται σε Θεματικές Περιόδους.

α) Η διάρκεια διεξαγωγής της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 20/01/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 1ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 09/02/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 1ης Θεματικής).

β) Η διάρκεια διεξαγωγής της 2ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/03/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 2ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 06/04/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 2ης Θεματικής).

γ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 3ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19/05/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 3ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 15/06/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 3ης Θεματικής).

δ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 4ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30/06/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 4ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 27/07/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 4ης Θεματικής).

ε) Η διάρκεια διεξαγωγής της 5ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 08/09/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 5ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 21/09/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 5ης Θεματικής).

στ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 6ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/10/2021 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 6ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 02/11/2021 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 6ης Θεματικής).

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με αγορές αξίας 10€ και άνω σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται,  μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια, ωστόσο διευκρινίζετε ότι η παραλαβή των «δώρων» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα φυσικά καταστήματα.

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54045, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismoi, είτε να τον καταχωρήσουν χρησιμοποιώντας το mobile app των My market. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (0,35€, HUBSMS Ltd, ΤΗΛ 80111181920) ενώ η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα ή στο mobile app είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα οι οποίοι θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

5.1 Συσσώρευση Συμμετοχών:

1η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

2η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 05 και Νο 06 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

3η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 10 και Νο 11 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

4η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 13 και Νο 14 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

5η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο φυλλάδιο προσφορών Νο 18 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του φυλλαδίου. Το φυλλάδιο υπάρχει σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

6η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 20 και Νο 21 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του φυλλαδίου. Το φυλλάδιο υπάρχει σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι  συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

6. Δώρα:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι δέκα (210) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα αξίας συνολικής €25. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 1. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 1). Συνολικά, θα δοθούν 210 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 20/01/2021 έως και 09/02/2021, θα αναδειχθούν εκατόν δεκατρείς (113) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:

3 τυχεροί κερδίζουν λευκές διακοπές στην Πάρο
10 τυχεροί κερδίζουν λευκές συσκευές
100 τυχεροί κερδίζουν 4 λευκά κρασιά

Σχετικά με τις λευκές διακοπές στην Πάρο, περιλαμβάνονται τα εξής:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε Οικονομική Θέση με συμβατικό καράβι για 4 άτομα ανά διαδρομή και ένα ΙΧ όχημα ανά διαδρομή.
Διαμονή στο ξενοδοχείο Golden Sunset Paros (3* αστέρων) του οποίου η ιστοσελίδα είναι: https://www.goldensunsetparos.gr/el. Η διαμονή αφορά 6 διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο family apartment with sea view για 4 άτομα και πρωινό.

(στο πακέτο δεν περιλαμβάνονται πάσης φύσεως ασφάλειες ταξιδίου και ιατρικά κόστη).
Αν κάποιο από τα 4 άτομα είναι κάτω των 18 χρονών, θα πρέπει να φέρει γραπτή γονική έγκριση ή να συνοδεύεται από ενήλικα άνω των 18 χρονών.

Σχετικά με τις λευκές συσκευές:
Οι δέκα (10) τυχεροί για τις λευκές συσκευές κερδίζουν από μια (1) δωροεπιταγή αξίας 700€ από συνεργαζόμενη αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών  για την εξαργύρωση της σε λευκές συσκευές της επιλογής  τους. Οι δωροεπιταγές  δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και πρέπει να εξαργυρωθούν σε μια αγορά.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά είτε στα φυσικά καταστήματα, είτε στον ιστότοπο ή  στο τηλεφωνικό κέντρο της συνεργαζόμενης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών .

Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

Σχετικά με τα λευκά κρασιά:
Οι εκατό (100) τυχεροί για τα λευκά κρασιά κερδίζουν από 4 τεμάχια λευκό κρασί SAMARTZIS ΔΥΟ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΟΣ ο καθένας.

Όσες περισσότερες συμμετοχές έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. Για κάθε δώρο η εξαργύρωση του είναι ανάλογα το χρονικό διάστημα που έχουν ορίσει οι προμηθευτές. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι (200) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα καλάθι με σαρακοστιανά προϊόντα αξίας συνολικής €25. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 2). Συνολικά, θα δοθούν 200 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 10/03/2021 έως και 06/04/2021, θα αναδειχθούν εκατόν είκοσι πέντε (25) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:
25 σετ βεράντας/κήπου (τραπέζι – καρέκλες) αξίας 300€ το σετ

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση θα γίνει με την μορφή δωροεπιταγών αξίας 300€ η καθεμία από την εταιρεία PRAKTIKER και αφορά αποκλειστικά αγορά σε σετ βεράντας/κήπου (τραπέζι-καρέκλες). Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης.

Η παράδοση των δώρων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία PRAKTIKER.

Οι δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά είτε στα φυσικά καταστήματα, είτε στον ιστότοπο ή  στο τηλεφωνικό κέντρο της συνεργαζόμενης αλυσίδας  PRAKTIKER .

3ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα αξίας συνολικής €25. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 3. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 3). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 19/05/2021 έως και 15/06/2021, θα αναδειχθούν εκατόν τριάντα (130) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:

10 τυχεροί κερδίζουν 1 air condition inverter αξίας 400€ τ
20 τυχεροί κερδίζουν 1 air cooler αξίας 150€
100 τυχεροί κερδίζουν 1 δωροεπιταγή αξίας 50€

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Η εξαργύρωση που αφορά τα 10 air condition inverter αξίας 400€ το καθένα θα γίνει με την μορφή δωροεπιταγής αντίστοιχης αξίας από την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.

Η εξαργύρωση που αφορά τα 20 air cooler αξίας 150€ το καθένα θα γίνει με την μορφή δωροεπιταγής αντίστοιχης αξίας από την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.

Η παράδοση των air condition και των aircooler θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, είτε στα φυσικά καταστήματα, είτε στον ιστότοπο ή  στο τηλεφωνικό κέντρο της συνεργαζόμενης αλυσίδας.

Η εξαργύρωση που αφορά τις 100 δωροεπιταγές αξίας 50€ η καθεμία, αφορά αγορές στα καταστήματα My market αξίας 50€ σε είδη της επιλογής τους και σε  μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market της επιλογής τους.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης ή τοποθέτησης.

4ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα αξίας συνολικής €25. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 4. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 4). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 30/06/2021 έως και 27/07/2021, θα αναδειχθούν εξήντα (60) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:

10 τυχεροί κερδίζουν από 1 ηλεκτρικό ποδήλατο Mi Smart Electric Folding Bike αξίας 1.200€

50 τυχεροί κερδίζουν από 1 αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή Nikon Digital Camera W150 Orange/White/Blue αξίας 150€

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Η παράδοση των ποδηλάτων και των αδιάβροχων φωτογραφικών μηχανών θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης ή τοποθέτησης.

5ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα:

·      Κατά τη διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν σαράντα δύο (42) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα Smartwatch αξίας 150€. Συνολικά, θα δοθούν 42 Smartwatch αξίας 150€ το καθένα.

·      Κατά τη διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τετρακόσιοι είκοσι (420) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας €25. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 5. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 5). Συνολικά, θα δοθούν 420 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 08/09/2021 έως και 21/09/2021, θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα σετ επίπλων γραφείου αξίας 400€ το καθένα.

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Η παράδοση των σετ επίπλων γραφείου και των smartwatch θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης ή τοποθέτησης.

6ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 6ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τετρακόσιοι είκοσι (420) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας €25 το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 6. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 6). Συνολικά, θα δοθούν 420 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 6ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 6ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 06/10/2021 έως και 02/11/2021, θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω:

10 τυχεροί κερδίζουν από μία τηλεόραση Smart TV αξίας 800€

20 τυχεροί κερδίζουν από ένα home cinema αξίας 350€

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Η παράδοση των τηλεοράσεων και των home cinema θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα που θα προκύψουν τα επιβαρύνεται ο νικητής. Ομοίως ισχύει και για τυχόν έξοδα συναρμολόγησης ή τοποθέτησης.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι δέκα (210) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες δέκα (210). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατόν δεκατρείς (113) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 18/02/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 1η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της1 Θεματικής Περιόδου.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι (200) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες (200). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης:  Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν είκοσι πέντε (25) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 15/04/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 2η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου.

3ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης:  Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν είκοσι εκατόν τριάντα (130) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 28/06/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 3η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 3ης Θεματικής Περιόδου.

4ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εξήντα (60) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 06/08/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 4η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 4ης Θεματικής Περιόδου.

5ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τετρακόσιοι είκοσι (420) νικητές καλαθιών και σαράντα δύο (42) νικητές Smartwatch με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο τετρακόσιες εξήντα δύο (462). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως την 01/10/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 5η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 5ης Θεματικής Περιόδου.

6ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τετρακόσιοι είκοσι (420) νικητές καλαθιών με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο τετρακόσιες είκοσι (420). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 6ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως 12/11/2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 6η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 6ης Θεματικής Περιόδου.

8. Έγκυρη Συμμετοχή:

Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS, είτε μέσω WEB, είτε μέσω APP, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) έχει παραχθεί εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί,

γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί.

δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

ε) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων.

Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον σύντομο κωδικό 54045 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) ή η καταχώρηση κωδικού στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS ή υποβάλλονται κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Iστοσελίδας της Ενέργειας (WEB), είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των Δωροκωδικών και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή την καταχώρηση κωδικού είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) από το σύστημα της NovelTech, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB) είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market.

10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

13. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο, ένα (1) ειδικό έντυπο με έναν (1) μοναδικό κωδικό, από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σώρου 1, 144 10 Μεταμόρφωση, αποκλειστικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

14. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των στιγμιαίων δώρων της Ενέργειας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαργύρωση του Δωροκωδικού μέσω SMS, WEB ή APP. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.

15. Ανάρτηση Νικητών: Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενέργειας λίστα με τους καθημερινούς νικητές όπου θα εμφανίζονται τα 3 πρώτα και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου κάθε νικητή.

16. Παράδοση Δώρων: Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαργύρωση του Δωροκωδικού που κέρδισε στην αυτόματη κλήρωση,

(β) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο

(γ) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο όπως ορίζεται κατωτέρω για την εκάστοτε Θεματική Περίοδο εντός 1 μηνός από την ανακοίνωση των νικητών και την γραπτή ειδοποίηση μέσω SMS, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.

17. Παραλαβή Δώρων

1ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 8/03/2021. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως την 8/03/2020. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 1.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και μετέπειτα από τις δωροθέτριες εταιρίες για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής καθώς και το χρονικό περιθώριο αυτής.

Για τις λευκές διακοπές στην Πάρο:

Ως προθεσμία εξαργύρωσης του δώρου του ταξιδίου για τις Λευκές διακοπές στην Πάρο ορίζεται η 30/09/2021. Εξαιρούνται οι εξής  ημερομηνίες: από 17/06/21 έως 22/06/21 (Περίοδος Αγ. Πνεύματος) & από 12/08/21 έως 19/08/21 (Περίοδος Δεκαπενταύγουστου). Ο νικητής θα πρέπει να ενημερώσει το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο CONFIDO για την κράτησή  του το αργότερο μέχρι τις 31/05/2021.

 Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο εφόσον προκύψει πρόβλημα διαθεσιμότητας.

Για τις λευκές συσκευές:

Ως προθεσμία εξαργύρωσης της δωροεπιταγής αξίας 700€ μετά την παραλαβή της από τον Διοργανωτή, έχει ορισθεί η 31/12/2021.

Για τα λευκά κρασιά:

Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα λευκά κρασιά SAMARTZIS ΔΥΟ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΟΣ  (4 τεμ.) από το Διοργανωτή μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από το κατάστημα όπου πραγματοποίησε τις αγορές του για να πάει να παραλάβει από εκεί.

2ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 2η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 26/04/2021. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως την 26/04/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 2.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και μετέπειτα από την εταιρεία PRAKTIKER για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης, τον τρόπο παραλαβής. Tο χρονικό περιθώριο εξαργύρωσης της δωροεπιταγής είναι στις 31/07/2021.

3ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 3η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 10/07/2021. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως την 10/07/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 3.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και το χρονικό περιθώριο εξαργύρωσης εχει ως εξής:

Για τα Air condition inverter αξίας 400€:

Ως προθεσμία εξαργύρωσης της δωροεπιταγής αξίας 400€ μετά την παραλαβή της από τον Διοργανωτή, έχει ορισθεί η 31/12/2021.

Για τα Air cooler αξίας 150€:

Ως προθεσμία εξαργύρωσης της δωροεπιταγής αξίας 150€ μετά την παραλαβή της από τον Διοργανωτή, έχει ορισθεί η 31/12/2021.

Για τις δωροεπιταγές αξίας 50€:

Ως προθεσμία εξαργύρωσης της δωροεπιταγής αξίας 50€ για την εξαργύρωση στο κατάστημα My market της επιλογής του νικητή έχει ορισθεί η 28/08/2021.

4ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 4η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 30/08/2021. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως την 30/08/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 4.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και μετέπειτα από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και τον τρόπο παραλαβής. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έως 23/10/2021.

5ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 5η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 13/10/2021. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 13/10/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 5.

Αναφορικά με τα Smartwatch, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και του τρόπου παραλαβής. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έως τις 15/11/2021.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, η επικοινωνία με τον νικητή γίνεται αρχικά από τον Διοργανωτή και μετέπειτα από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και τον τρόπο παραλαβής. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έως 15/11/2021.

6ης Θεματικής Περιόδου

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 6η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 02/12/2021. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 02/12/2021. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 6.

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και του τρόπου παραλαβής. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έως τις 31/01/2022.

18. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την NovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

19. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr/diagonismoi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.

20. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.mymarket.gr/diagonismoi) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

21. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

22. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παράρτημα 1

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30)

1

ΧΩΡΙΟ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΚΑΡΟΤΟ 400G

1

UNCLE BEN΄S ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΡΥΖΙ 250G

1

3 ΑΛΦΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 G

2

NESTLE FITNESS DARK CHOCOLATE ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375G

1

MY GUSTO ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 250g

1

BRAVO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 95G

1

AJAX FDF ΛΟΥΛ.ΛΙΜΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

MY SOFT JUMBO ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΦΥΛΛΩΝ 0,175KG

1

FAIRY LEMON ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML

1

COLGATE TOTAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

1

NOVALIS VITA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ 120/100ML

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 L

1

3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 120G

1

MY HOME ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ZIP ΜΕΣΑΙΕΣ 26Χ30CM 15ΤEM

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 200G

1

CANDEREL STEVIA ΥΓΡΗ 50ML

1

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 125G (-0,15)

1

TIDE ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΟΥ 450G

1

NOXZEMA NEUTRAL ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750ML

1

ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 100G

1

TERRAVITA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ RASPBERRY 100G

1

Παράρτημα 2

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 350G

1

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΗΣΑΜΙΟΥ 100G

1

AGRINO ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ500 G

1

AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 G

1

MY GUSTO ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΨΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ200G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΟΦΤΟ 500 G

1

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 194G

1

ΤΟΠ ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ 12/200ML

1

FLOKOS ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ 36/160G

1

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ 24/280G (-0,60€)

1

MY SOFT JUMBO ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΦΥΛΛΩΝ 0,175KG

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140G (3TEM.ΟΙΚΟΓ.ΣΥΣΚ.)

1

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 100G

1

AGRINO ΡΥΖΙ ΦΙΝΟ 500G

1

ΑΜΙΤΑ FREE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΒΕΡIKOKO-ΜΗΛΟ 1L

1

CANDEREL STEVIA ΥΓΡΗ 50ML

1

LIPTON ΤΣΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΦΡΟΥΤΑ ΔΑΣΟΥΣ 20Φ(20X1,7G)

1

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 125G (-0,15)

1

MARI ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛΗ 12/250ML

1

ΤΟΠ ΞΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 30/350ML

1

FAIRY LEMON ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML

1

ΑΕΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΖΥΓΙΑ 1Μ

1

AJAX FDF ΑΝΘΗ ΠΑΣΧΑΛ. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. 12/1L

1

Παράρτημα 3

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΑΛΤΕΡΡΑ ΣΕΦ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΙΝΟΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 450G

1

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤ-ΚΑΡ 12/1L

1

LIPTON ICE TEA GREEN Χ.ΖΑΧ.ΛΕΜ.500ML

1

NESCAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 50G

1

UNCLE BEN'S ΡΥΖΙ BASMATI 250G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 1L (-1.50).

1

RIO MARE ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2*160G ή RIO MARE ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ALL NATURALE 2*160G

1

ΓΙΩΤΗΣ μίγμα για παγωτό βανίλια 428g

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣ ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡ-ΚΑΡ 1L(-0,40)

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ESPRESSO 40G ή ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ & ΚΑΚΑΟ 40G

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 40G

1

JOYA ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΓΙΑΣ Χ.ΖΑΧΑΡΗ UHT 1L

1

QUAKER ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 500G

1

CRISTAL ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRACKERS ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 165G

1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ ΜΠΑΡΕΣ ΠΡΩΤ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΩΡ.ΓΛΟΥΤ. 42G (5ΤΕΜ)

1

DENTYNE ICE ΤΣΙΧΛΑ PEPPERMINT ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 14Τ

1

ΑΜΣΤΕΛ FREE ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ML (5+1 ΔΩΡΟ)

1

Παράρτημα 4

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRACKERS ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ 175 G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

UNCLE BEN'S ΡΥΖΙ BASMATI 250G

1

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΖΟ 600G

1

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G

1

QUAKER ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 500G

1

ΑΛΦΑ ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ML (5+1 ΔΩΡΟ)

1

CARROTEN TISSUE MASK AFTER SUN 20ML

1

ΨΑΘΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

1

AJAX FETE DES FLEURS ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1L

1

ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΣΕΡΙ 140G.

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 140G.

1

ΑΛΤΕΡΑ SMOOTHIES DREAM CREAM ΚΤΨ 15/300G

1

SOUPLINE ULTRA AROMA ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 56Μ.12/1,3L

1

LAY'S ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ BARBEQUE 125G

1

COROLA ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 1 L

1

CRISTAL ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG

1

COCA COLA ZERO 500ML (4TEM)

1

Παράρτημα 5

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤ-ΚΑΡ 12/1L

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 160G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΟΦΤΟ 500 G

1

3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G

1

BONNE MAMAN ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 370G

1

KLINEX 4 ΣΕ 1 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ ΑΝΤΛΙΑ 12/750ML

1

FAIRY LEMON ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML

1

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΗΣΑΜΙΟΥ 100G

2

ΝΟΥΝΟΥ CHOQ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 24/250ml

2

BIC ΣΤΥΛΟ CRISTAL FINE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ -20%

1

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ ΚΤΨ 1KG

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΑΜΙΤΑ MOTION ΧΥΜΟΣ 9 ΦΡΟΥΤΩΝ 330ML

2

NESCAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G

1

QUAKER OATS ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 500G

1

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΥΣ ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ-ΠΟΡ-ΚΑΡ 1L(-0,40

1

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ ΚΤΨ 1KG

1

Παράρτημα 6

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

QUAKER ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 450G

1

LAY'S ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ BARBEQUE 125G

1

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΑΠΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 350G

1

ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G

1

3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G

1

Megas Yeeros Προψημένος Κοτόπουλο 330gr-35%

1

DIROLLO ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 125G

1

FAIRY LEMON ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML

1

KLINEX 4 ΣΕ 1 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ ΑΝΤΛΙΑ 12/750ML

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΑΛΦΑ ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ML (5+1 ΔΩΡΟ)

2

CAPRICE CLASSIC 400G

1

COCA COLA LIGHT 1,5L

1

WET HANKIES ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΑΝΤΙΒ. GREEN APPLE (2+2)

1

PALMOLIVE NATURALS ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 650ML

1

Megas Yeeros Προψημένος Χοιρινός 330gr-35%

1

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ : Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ : Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismoi

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από υποκατάστημα της εταιρείας με εξαίρεση τα δώρα της μεγάλης κλήρωσης όπου θα τα εξαργυρώσουν στα συνεργαζόμενα εστιατόρια σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ : μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr