Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:  Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού αρ. 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα My market, την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards IKE (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech IKE (περαιτέρω η «NovelTech»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια. 

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη NovelTech, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη REDIRECT δ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19/01/2022 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 07/01/2023, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια χωρίζεται σε  Θεματικές Περιόδους.

1η Θεματική Περίοδος

19/01/2022 - 01/02/2022

2η Θεματική Περίοδος

02/03/2022 - 29/03/2022

3η Θεματική Περίοδος

11/05/2022 - 07/06/2022

4η Θεματική Περίοδος

22/06/2022 - 19/07/2022

5η Θεματική Περίοδος

07/09/2022 - 20/09/2022

6η Θεματική Περίοδος

05/10/2022 - 01/11/2022

7η Θεματική Περίοδος

30/11/2022 - 07/01/2023

α) Η διάρκεια διεξαγωγής της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19/01/2022 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 1ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 01/02/2022 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου»).  

β) Η διάρκεια διεξαγωγής της 2ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02/03/2022 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 2ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 29/03/2022 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου»). 

γ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 3ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/05/2022 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 3ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 07/06/2022 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 3ης Θεματικής Περιόδου»). 

δ) Η διάρκεια διεξαγωγής της 4ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/06/2022 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 4ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 19/07/2022 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 4ης Θεματικής Περιόδου»). 

ε) Η διάρκεια διεξαγωγής της 5ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από 07/09/2022 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 5ης Θεματικής Περιόδου») έως και 20/09/2022 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 5ης Θεματικής Περιόδου»). 

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με αγορές αξίας 10€ και άνω σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές από το e-shop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται, μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η παραλαβή των «δώρων» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα φυσικά καταστήματα. 

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54045, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismoi, είτε να τον καταχωρήσουν χρησιμοποιώντας το mobile app των My market. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (0,34€, HUBSMS Ltd, ΤΗΛ 80111181920) ενώ η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα ή στο mobile app είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS, είτε με ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού. 

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα οι οποίοι θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.  

δ) Στην κλήρωση που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της κάθε Θεματικής Περιόδου συμμετέχουν μόνο οι πόντοι που συσσωρεύθηκαν κατά της διάρκεια της Περιόδου αυτής. 

5.1 Συσσώρευση Συμμετοχών:

1η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.  

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

2η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.  

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.  

3η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.  

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό.

4η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.  

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό. 

5η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή στην κλήρωση.  

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των συμμετοχών γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου οι συμμετοχές του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό. 

6. Δώρα:

1ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας 25€ το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 1. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 1). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 19/01/2022 έως και 01/02/2022, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα: 

  • Thermomix® TM6 αξίας 1.359€  

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.  

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. 

Η παράδοση των Thermomix® TM6 θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία Cooking Hellas Ι.Κ.Ε..  

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τα μεταφορικά έξοδα καλύπτονται από την εταιρεία Cooking Hellas Ι.Κ.Ε.. Τυχόν έξοδα συναρμολόγησης ή τοποθέτησης επιβαρύνουν τον νικητή. 

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας 25€ το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 2). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 02/03/2022 έως και 29/03/2022, θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία: 

Δωροεπιταγή αξίας 400€ για αγορά ειδών μπάρμπεκιου. 

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.  

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. 

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεφωνική παραγγελία, είτε σε ένα από τα φυσικά καταστήματα της αλυσίδας PRAKTIKER και αφορά αποκλειστικά στην αγορά ειδών μπάρμπεκιου.  

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα ή έξοδα συναρμολόγησης επιβαρύνουν τον νικητή.  

Η παράδοση των δώρων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με την εταιρεία PRAKTIKER 

3ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας 25€ το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 3. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 3). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 3ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 11/05/2022 έως και 07/06/2022, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία: 

Δωροεπιταγή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αξίας 3.000€ για τη δημιουργία ενός πλήρως εξατομικευμένου πακέτου διακοπών. 

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.  

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια τηλεφωνικά από τον Διοργανωτή για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. 

Στη συνέχεια η εταιρεία Synthesis Group Travel Services S.A. θα επικοινωνήσει με τον νικητή, προκειμένου να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση για ό,τι αφορά την εξαργύρωση της δωροεπιταγής. Μετά την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία, τα αιτήματα για τη διαμόρφωση του προσωποποιημένου πακέτου από την πλευρά του νικητή, καθώς και οι σχετικές απαντήσεις/προτάσεις/προσφορές της εταιρείας θα γίνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). 

Η δωροεπιταγή εξαργυρώνεται εφάπαξ με τη δημιουργία ενός μόνο πακέτου διακοπών, ενώ δε δύναται να μεταφερθεί σε άλλο ημερολογιακό έτος.  

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα.

4ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας 25€ το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 4. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 4). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 4ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 22/06/2022 έως και 19/07/2022, θα αναδειχθούν εικοσιπέντε (25) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω είδη: 

  • 10 SCK Nereus θαλάσσια καγιάκ 2+1 θέσεων Σετ με κουπιά και καθίσματα πράσινο/μαύρο ή πορτοκαλί /κίτρινο (βάσει διαθεσιμότητας)  

  • 15 SCK φουσκωτή σανίδα SUP eψilon 10' πακέτο 

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.  

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια τηλεφωνικά από τον Διοργανωτή για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. 

Στη συνέχεια η εταιρεία Surfcenter Katsareas. θα επικοινωνήσει με τον νικητή, προκειμένου να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση την παράδοση του δώρου του. 

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα ή έξοδα συναρμολόγησης επιβαρύνουν τον νικητή. 

5ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από ένα καλάθι με προϊόντα συνολικής αξίας 25€ το καθένα. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 5. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα προϊόντων (Παράρτημα 5). Συνολικά, θα δοθούν 280 καλάθια προϊόντων αξίας 25€ το καθένα. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 5ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 07/09/2022 έως και 20/09/2022, θα αναδειχθούν σαράντα (40) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω: 

  • 30 εξατομικευμένα πακέτα διαιτολογικών υπηρεσιών από τους εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες/διατροφολόγους του δικτύου της Nutrimed (www.nutrimed.gr). Κάθε πακέτο αποτελείται από 4 συνεδρίες.   

  • 10 δωροεπιταγές για όργανα και αξεσουάρ γυμναστικής.  

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση.  

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια τηλεφωνικά από τον Διοργανωτή για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης. 

Στη συνέχεια η εταιρεία Nutrimed. θα επικοινωνήσει με τους νικητές των διαιτολογικών πακέτων, προκειμένου να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση για τον προγραμματισμό των συνεδριών. Νικητές απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν υπάρχει συνεργάτης του δικτύου της Nutrimed, θα έχουν την ευκαιρία για αξιοποίηση του δώρου τους διαδικτυακά. 

Αντιστοίχως, η εταιρεία BODYBUILDING CLUB θα επικοινωνήσει με τους νικητές των δωροεπιταγών για να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης του δώρου τους. 

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Τυχόν μεταφορικά έξοδα ή έξοδα συναρμολόγησης επιβαρύνουν τον νικητή. 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

1ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 11/02/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 1η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου. 

2ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 08/04/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στη 2η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου. 

3ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 3ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 17/06/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στη 3η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 3ης Θεματικής Περιόδου. 

4ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 4ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εικοσιπέντε (25) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 29/07/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 4η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 4ης Θεματικής Περιόδου. 

5ης Θεματικής Περιόδου 

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν διακόσιοι ογδόντα (280) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο διακόσιες ογδόντα (280). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market. 

β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 5ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν σαράντα (40) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/09/2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 5η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των συμμετοχών που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 5ης Θεματικής Περιόδου. 

8. Έγκυρη Συμμετοχή:

Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS, είτε μέσω WEB, είτε μέσω APP, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: 

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, 

β) έχει εκδοθεί εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου, 

γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί. 

δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν,  

ε) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων. 

Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον σύντομο κωδικό 54045 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) ή η καταχώρηση κωδικού στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. 

9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS ή υποβάλλονται κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Iστοσελίδας της Ενέργειας (WEB), είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των Δωροκωδικών και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή την καταχώρηση κωδικού είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) από το σύστημα της NovelTech, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB) είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market. 

10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.  

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.  

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.  

13. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των στιγμιαίων δώρων της Ενέργειας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαργύρωση του Δωροκωδικού μέσω SMS, WEB ή APP. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. 

14. Ανάρτηση Νικητών: Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενέργειας λίστα με τους καθημερινούς νικητές όπου θα εμφανίζονται τα 3 πρώτα και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου κάθε νικητή.  

15. Παράδοση Δώρων: Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων: 

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαργύρωση του Δωροκωδικού που κέρδισε στην αυτόματη κλήρωση,  

(β) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο 

(γ) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω.  

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο όπως ορίζεται κατωτέρω για την εκάστοτε Θεματική Περίοδο εντός 1 μηνός από την ανακοίνωση των νικητών και την γραπτή ειδοποίηση μέσω SMS, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει. 

16. Παραλαβή Δώρων

1ης Θεματικής Περιόδου 

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 01/03/2022. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 01/03/2022. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας 25€ σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 1.  

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία Cooking Hellas Ι.Κ.Ε. για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και του τρόπου παραλαβής και παρουσίασης του δώρου. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία Cooking Hellas Ι.Κ.Ε. έως τις 15/04/2022.

2ης Θεματικής Περιόδου 

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για τη 2η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 29/04/2022. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 29/04/2022. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας 25€ σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 2.  

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία PRAKTIKER για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης και του τρόπου παραλαβής. Tο χρονικό περιθώριο εξαργύρωσης της δωροεπιταγής είναι στις 31/10/2022.

3ης Θεματικής Περιόδου 

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 3η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 07/07/2022. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 07/07/2022. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας 25€ σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 3.  

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία Synthesis Group Travel Services S.A. για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης της δωροεπιταγής. Το χρονικό περιθώριο εξαργύρωσης (πραγματοποίησης των διακοπών) λήγει στις 31/12/2022.  

4ης Θεματικής Περιόδου 

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 4η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 10/09/2022. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 10/09/2022. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας 25€ σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 4.  

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία Surfcenter Katsareas για τις λεπτομέρειες του τρόπου παραλαβής. Tο χρονικό περιθώριο παραλαβής του δώρου είναι στις 31/10/2022.

5ης Θεματικής Περιόδου 

Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων δώρων για την 5η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 20/10/2022. Αναφορικά με το καλάθι προϊόντων, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τις 20/10/2022. Η παράδοση των προϊόντων συνολικής αξίας 25€ σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 5.  

Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από τις εταιρείες Nutrimed και BODYBUILDING CLUB για τις λεπτομέρειες του τρόπου παραλαβής. Tα χρονικά περιθώρια παραλαβής των δώρων είναι το ακόλουθα:

  • Τα πακέτα διαιτολογικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργοποιηθούν (να ξεκινήσουν οι συνεδρίες) μέχρι τις 31/1/2023. 

  • Οι δωροεπιταγές για όργανα και αξεσουάρ γυμναστικής μπορούν να εξαργυρωθούν έως 31/12/2022. 

17. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την NovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

18. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr/diagonismoi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία. 

19. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.mymarket.gr/diagonismoi) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

20. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τις Διοργανώτριες εταιρίες όπως επεξεργαστούν ή/ και διαβιβάσουν τα στοιχεία τους αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανώτριων εταιριών, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4624/2019.

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παράρτημα 1

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΤΨ 450G

1

NESCAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G

1

ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200G

1

BONNE MAMAN ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 370G

1

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΗΣΑΜΙΟΥ 100G

2

DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 6/1L

1

TSANOS ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ 120G

1

MY SOFT ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΤΣΕΠΗΣ 4ΦΥΛΛΩΝ 10ΑΔΑ 0,256KG

1

3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G

1

QUAKER ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 500G

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΤΨ 1KG

1

LENOR ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 50ΜΕΖ.

1

BABYCARE SENSITIVE ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 63ΤΕΜ. (2+2 ΔΩΡΟ)

1

COLGATE MAX WHITE CHARCOAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

1

LAY'S ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ BARBEQUE 125G

1

COCA COLA LIGHT 1,5L

1

ΑΜΙΤΑ MOTION ΧΥΜΟΣ 9 ΦΡΟΥΤΩΝ 330ML

1

                            

Παράρτημα 2

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

NESTLE FITNESS ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375G

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G

1

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 G

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140G

1

FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML

1

ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ Τόστιμο σταρένιο 550g

1

MY KOUZINA ΑΛΑΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400G

1

ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν.8114 38G

2

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200G.

1

MEGA YEEROS ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Χ.ΓΛΟΥΤ ΚΤΨ 330 ΓΡ.

1

β) Εναλλακτικά προϊόντα καλαθιού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

MEGA YEEROS ΓΥΡ. ΧΟΙΡ ΚΤΨ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΚΤΨ 330G.

1

TREELLIUM ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΑΓΟΡΙ-ΚΟΡΙΤΣΙ 65ML

2

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜ/ΝΟ PALMOLIVE HYGIENE PLUS ΑΝΤ/ΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 1000ml

1

DETTOL SURFACE CLEANSER ΑΝΤΙΒΑ/ΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΑΝΤΛΙΑ 6/500ML

1

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 200G

1

ΑΜΣΤΕΛ FREE ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ML

2

ΝΕΑ ΦΥΤΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ 400 G

1

ΒΙΚΟΣ COLA 330ML(5+1)

1

KRAFT μαγιονέζα 490ml

1

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΕΛΑΦΡΥ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200G.

1

Παράρτημα 3

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€ 

Παράρτημα 4

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€ Παράρτημα 5

α) Προϊόντα συνολικής αξίας 25€ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής: 

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.  

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.  

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismoi  

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω. 

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από υποκατάστημα της εταιρείας με εξαίρεση τα δώρα της μεγάλης κλήρωσης η παραλαβή των οποίων γίνεται σε απευθείας συνεννόηση με τον εκάστοτε προμηθευτή του δώρου. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου. 

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.  

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.  

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.   

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr