Νικητές Διαγωνισμού Nivea instore

Α/Α ΟΝΟΜΑ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ
2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Φ.
3. ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α
4. ΕΙΡΗΝΗ Π.
5.  ΕΥΑ Μ. 

 

*Οι νικητές θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, μέσω τηλεφώνου ή e‐mail