Όροι Διαγωνισμού Halloween

1.H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «HALLOWEEN ΣΤΟ ESHOP MYMARKET», διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, Σώρου 1 Μεταμόρφωση, 14410 εφεξής ο «διοργανωτής». Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες είναι η METRO AEBE. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

2. Στην ενέργεια «HALLOWEEN ΣΤΟ ESHOP MYMARKET 2023», μπορούν να λάβουν μέρος άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν αποδεχθεί τους όρους που προβλέπει ο διαγωνισμός. Εξαιρούνται  οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία ΜΕΤRO AEBE και RELEVANCE.

3.Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο και ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.mymarket.gr/ καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.

4.Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 23/10/2023 (11:00 π.μ.) και θα διαρκέσει έως την 31/10/2023 (23.59 μ.μ.) Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

5.Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής:  Οι συμμετέχοντες θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.mymarket.gr/. Mε την ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής παραγγελίας, συνολικής αξίας 50€ και άνω θα μπαίνουν στην κλήρωση για 2 δωροεπιταγές My market αξίας 150€. Οι δωροεπιταγές θα είναι τρία (3) ηλεκτρονικά κουπόνια των 50€ που θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε μία παραγγελία ή σε 3 διαφορετικές. Η εξαργύρωση των κουπονιών θα μπορεί να γίνει μόνο με ηλεκτρονική παραγγελία στην ιστοσελίδα https://www.mymarket.gr/ έως την Τρίτη 09.01.2024. H καμπάνια και η συμμετοχή στην κλήρωση αφορά μόνο ηλεκτρονικές παραγγελίες που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα eshop Μy market, το χρονικό διάστημα που θα τρέχει η καμπάνια.

6.Κάθε κουπόνι ισχύει για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του eshop Μy market για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επ’ αυτού.

7.Τα κουπόνια/εκπτωτικοί μηχανισμοί δεν ισχύουν σε παραγγελίες για τις οποίες εκδίδεται τιμολόγιο.

8.Η METRO AEBE δεν ευθύνεται για την απώλεια του κουπονιού από τους παραλήπτες ή την διαγραφή των μηνυμάτων ή/και των email που το περιλαμβάνουν. Ωστόσο, εφόσον ο χρήστης είναι ο νόμιμος δικαιούχος του κουπονιού, μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία μας για να ανακτήσει τον κωδικό.

9.Αφού γίνει επιτυχημένα η ηλεκτρονική παραγγελία αξίας 50€ και άνω και εκδοθεί «κωδικός παραγγελίας», ο χρήστης έχει την δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση «HALLOWEEN ΣΤΟ ESHOP MYMARKET», για να κερδίσει μία από τις δύο δωροεπιταγές My market αξίας 150€ η μία.

10.Σημειώνεται ότι αν η ηλεκτρονική παραγγελία δεν είναι αξίας 50€ και άνω, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

11.Στο διαγωνισμό ο χρήστης συμμετέχει με αριθμό παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα των My market https://www.mymarket.gr/ . Αριθμός παραγγελίας θεωρείται η επιβεβαίωση μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι παραγγελίες που θεωρούνται έγκυρες ορίζονται σύμφωνα με τους όρους παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως φαίνονται μέσα από τον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/ . Για κάθε παραγγελία που καταχωρείται και ολοκληρώνεται στο σύστημα και πληροί τις προϋποθέσεις ο χρήστης θα δικαιούται μια (1) συμμετοχή. Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές που δικαιούται κάθε χρήστης. Αν για κάποιο λόγο ακυρωθεί η παραγγελία τους, τότε αυτόματα αφαιρούνται από την λίστα συμμετεχόντων στην κλήρωση.

12.Κατά τη διάρκεια της ενέργειας (23/10/2023 έως και 31/10/2023), όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην εταιρεία ΜΕΤRO AEBE, Σώρου 1, 14410 Μεταμόρφωση και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

13.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της METRO ΑΕΒΕ και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 08/11/23 και ώρα 14:00, στα γραφεία της RELEVANCE DIGITAL AGENCY IKΕ (Καραγιώργη Σερβίας 4, 10562 Αθήνα Αττικής), μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει Δύο (2) Νικητές και Δύο (2) αναπληρωματικούς.

14.Σχετικά με τα δώρα, οι νικητές θα ειδοποιηθούν αναλυτικά για τον τρόπο παράδοση προς αυτούς.

15.Ο «διοργανωτής» θα ενημερώσει τους μεγάλους νικητές της ενέργειας σχετικά με την ανάδειξή τους, έως Παρασκευή 10/11/2023. Αν οι νικητές δεν απαντήσουν το αργότερο έως και την Παρασκευή 17/11/2023 η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές στο e-mail ή στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο που έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα παραγγελίας.  Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν έως τις 24/11/2023, το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.

16.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου.

17.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

18.Όλα τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

19.Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο «διοργανωτής» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα του όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

20.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

21.Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

22.Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο «διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο «διοργανωτής»  θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  το My market θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

23.Οι συμμετέχοντες  στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «διοργανωτή»

24.Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

25.Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια «HALOOWEEN ΣΤΟ ESHOP MYMARKET», αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι  «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

26.Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στον ιστότοπο  https://mymarket.gr/

27.Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

28 Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

29.Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες  σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή» .

30.Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η METRO AEBE & η Relevance, στο βαθμό που προβαίνουν σε επεξεργασία των ως άνω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, θα τηρήσουν τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διαχείριση της κλήρωσης και για τους σκοπούς ανάδειξης των νικητών και αποστολής σε αυτούς των Δώρων.  Μετά την ολοκλήρωσης ανάδειξης των νικητών & παράδοσης των δώρων τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, το email, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Συμμετέχοντα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και της αποστολής των δώρων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες των Διοργανωτών που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό.

 

Ειδικά για τους Νικητές, η METRO AEBE θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο,email, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Νικητή, καθώς και ταχυδρομική του διεύθυνση. Εφόσον απαιτηθεί για την αξιοποίηση του Δώρου, η ΜΕΤRO AEBE δύναται να ανακοινώσει τα ονόματα αυτών σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Οι Νικητές ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτών ή/και της Διαφημιστικής τους των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς και κατά την αξιοποίηση του Δώρου, με σκοπό να κοινοποιηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://mymarket.gr/privacy για λογαριασμό της METRO AEBE.

Οι Συμμετέχοντες ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η ΜΕΤRO AEBE,  ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο (πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των Διοργανωτριών) τα ως άνω προσωπικά τους δεδομένα στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού.