Ζήτηση Ακινήτων | Χώρος πώλησης από 800τ.μ.

Αναζητούμε, σε όλη την Ελλάδα, ακίνητα, προς αγορά ή μίσθωση, που βρίσκονται είτε σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, είτε σε έντονα τουριστικές περιοχές χωρίς όριο πληθυσμού.

Προδιαγραφές ακινήτων

Ακίνητα προς Εκμετάλλευση

Θέση

Σε κεντρικούς/εμπορικούς δρόμους με μεγάλη προβολή, είτε εντός οικιστικού ιστού είτε στις παρυφές του

Ακίνητα προς Εκμετάλλευση

Πρόσβαση

Εύκολη είσοδος και έξοδος οχημάτων και πεζών

Ακίνητα προς Εκμετάλλευση

Μέγεθος

Χώρος πώλησης από 800 τμ έως 2.500 τμ σε ένα ή δύο επίπεδα. Επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους περίπου στο 40% επί του χώρου πώλησης. Άνετο πάρκινγκ

Για την επίτευξη των παραπάνω προδιαγραφών αναζητούμε

Yφιστάμενα κτίρια | Oικόπεδα εντός σχεδίου από 1.200 τμ / εκτός σχεδίου από 8.000τ.μ.

Φόρμα Επικοινωνίας

Επισύναψη αρχείων (πχ τοπογραφικό, κατόψεις κτλ)

  • Δεν επιλέχθηκαν αρχεία