Όροι χρήσης

1. Σχετικά με το mymarket.gr

Το www.mymarket.gr είναι τo ηλεκτρονικό καταστήμα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» (ΑΦΜ: 997673684, Αριθμός ΓΕΜΗ: 121771501000), που εδρεύει στo  Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Σωρού, αρ.1 και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, διατηρώντας αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων (Super Market) ανά την Ελλάδα. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικά μας καταστήματα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση των ηλεκτρονικών καταστήματων της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ www.mymarket.gr. Κάθε χρήση της σελίδας www.mymarket.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

2. Όροι Χρήσης

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών της καταστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω αριστερά μέρος του site «όροι και προϋποθέσεις» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & διαθεσιμότητα προϊόντων

H ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στήν ιστοσελίδα mymarket.gr  και που αφορούν στις παρεχόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ προϊόντα και υπηρεσίες με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ θα φροντίσει στο μέτρο του δυνατού για την παράδοση των παραγγελιών, δεδομένου ότι αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα προϊόντων. Φροντίζει για τον συνεχή ανεφοδιασμό με προϊόντα, αλλά δε δύναται να δεσμευτεί για την παράδοση της παραγγελίας στο σύνολο της, εάν παρουσιαστούν ελλείψεις στις αποθήκες. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτούς και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση των δικτυακών τόπων. Επίσης η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικου καταστήματος www.mymarket.gr. 

Ο καταναλωτής καλείται να ελέγχει πριν από την αγορά και οπωσδήποτε πριν καταναλώσει ένα προϊόν τις πληροφορίες συστατικών που αναγράφονται πάνω στο προϊόν παρέχοντας ειδική προσοχή στα αλλεργιογόνα.  Ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την αντικατάσταση κωδικών, κάποιες φορές οι πληροφορίες της ιστοσελίδας να διαφέρουν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος. Οι ανωτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα δεν αντικαθιστούν τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι πληροφορίες της ετικέτας.

Αντίστοιχα, ο καταναλωτής καλείται να ελέγχει τις ετικέτες κινδύνου (hazard symbols) που απεικονίζονται στις συσκευασίες προϊόντων, τα οποία κρίνονται ως επικίνδυνα. Ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την αντικατάσταση κωδικών, κάποιες φορές οι πληροφορίες της ιστοσελίδας να διαφέρουν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος. Οι ανωτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα δεν αντικαθιστούν τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι πληροφορίες της ετικέτας.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.mymarket.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ. Όλο το περιεχόμενο της ιστιοσελίδας που αναρτάται από τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ή/και www.mymarket.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στήν ιστοσελίδα www.mymarket.gr δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6.Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mymarket.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ , συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΕΤΡΟ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.   

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το www.mymarket.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει, επίσης, να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, σε διαφορετική περίπτωση τo ηλεκτρονικo κατάστημα www.mymarket.gr και η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου (password), στη σελίδα σύνδεσης στο λογαριασμό σας, υπάρχει ένα κουμπάκι κάτω από το σημείο όπου καταχωρείτε το password σας το οποίο αναγράφει «Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης?». Το πατάτε και σας εμφανίζεται ένα άλλο σημείο, όπου τοποθετείτε το e-mail με το οποίο πραγματοποιήσατε εγγραφή για να αποσταλεί σε αυτό μια κλείδα επαλήθευσης, με σκοπό να επιλέξετε έναν καινούριο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής με το www.mymarket.gr είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address). Αφού επιβεβαιωθεί η αξία της παραγγελίας σας, οδηγείστε στο επόμενο στάδιο της Πληρωμής (βλ. παρ. 7). Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι πληροφορίες που δίνονται ακούσια από τους χρήστες στο www.mymarket.gr χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και το www.mymarket.gr , να παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το www.mymarket.gr έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του site, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο,  συνεργάτη της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να παραδοθεί η παραγγελία σας . Σε περιπτώσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ θα προβεί στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την πρότερη συναίνεσή σας.

Ενδέχεται, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, να σας ζητηθεί η έγκριση να συνδεθεί στον λογαριασμό σας εκπρόσωπος της εταιρίας μας είτε για να καταχωρήσει την παραγγελία σας, είτε για να ελέγξει τυχόν λειτουργικά προβλήματα.

 

8. Διαδικασία Παραγγελίας & Επιλογή-Αγορά προϊόντων:

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε για να μεταφερθείτε στη συνέχεια στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε. Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή ‘Προσθήκη στο καλάθι’ και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας, ή της πλοήγησής σας στο www.mymarket.gr . Για την επισκόπηση της κατάστασης των ειδών που έχετε στο καλάθι σας (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρετε το ποντίκι του υπολογιστή σας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών το οποίο βρίσκεται άνω δεξιά της οθόνης σας και στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προς αγορά προϊόντων. Την ίδια διαδικασία εφαρμόζετε για κάθε προϊόν που σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε.

Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας: Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε ‘Ολοκλήρωση’ . Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας: όνομα προϊόντος, κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο, επιθυμητή ποσότητα, μερικό σύνολο, έξοδα αποστολής, έξοδα συσκευασίας, τελικό σύνολο.Μεταβάλλοντας την ποσότητα αγοράς: Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα σε κάποιο είδος, πληκτρολογείτε την επιθυμητή ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ‘ενημέρωση ποσότητας στο καλάθι’ και η ποσότητα των ειδών που σας ενδιαφέρουν ανανεώνεται αυτόματα. Διαγράφοντας κάποιο από τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο ‘διαγραφή προϊόντος από το καλάθι’ και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας. Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε, προχωράτε στο ‘Ολοκλήρωση Παραγγελίας’ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα) και τη μέθοδο πληρωμής. Επιλογή τρόπων πληρωμής: Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγετε έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται. 

Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας: Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι σε διαθεσιμότητα και εφόσον υπάρχει απόθεμα. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ μπορεί, κατά την εμπορική της πολιτική, να καθορίζει το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή σε περιπτώσεις προσφορών. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο www.mymarket.gr κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας. Εξαιρούνται οι προσθήκες προιόντων που καταχωρούνται στα σχόλια ή στις σημειώσεις της παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα προιόντα θα τιμολογούνται στην τιμή που θα ισχύει την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας. Σε συγκεκριμένο κωδικολόγιο σε μπύρες, αναψυκτικά, ανθρακούχα νερά ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση της γυάλινης φιάλης. Επιστρέφοντας την κενή φιάλη σε ένα από τα φυσικά καταστήματα My market λαμβάνετε πίσω και το αντίστοιχο αντίτιμο.Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή αριθμητικά λάθη, στις περιγραφές, τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις στο mymarket.gr. Σε περίπτωση λάθους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση αυτού, το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις λάθος τιμών λόγω ανθρώπινου σφάλματος, ισχύει πάντα η τιμή που δίνεται από το ταμείο. Οι τιμές και οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Υπάρχει δε η περίπτωση να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ Εξαίρεση: Τα φρέσκα προϊόντα και συγκεκριμένα κρέας/ψάρια/φρούτα/λαχανικά/τυριά λόγω της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας και ως εκ τούτου η τιμή θα διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στην περίπτωση που η τιμή η οποία ισχύει την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας διαφέρει από αυτήν της ημέρας ολοκλήρωσης, τότε η τελική τιμή χρέωσης θα είναι η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη.

9. Εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας.

Στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα  οι χρεώσεις για μεταφορικά κυμαίνονται από 1,50€ έως 3,00€ για παραγγελίες από 40,01€ έως 90,00€. Για όλες τις παραγγελίες από 90,00€ και άνω τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, για παραγγελίες από 40,01€ και άνω, 10€ μεταφορικά με μέγιστο ποσό παραγγελίας τα 300€, εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την "αντικαταβολή" υπάρχει μια επιπλέον χρέωση 3€. Για την υπηρεσία Speedy που είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχει χρέωση αποστολής 3€ χωρίς ελάχιστο όριο παραγγελίας αλλά με περιορισμό η παραγγελία να μην ξεπερνά τους 30 κωδικούς.
Η μέγιστη ποσότητα αγοράς σε προϊόντα που συμμετέχουν σε προσφορά είναι τα 12 τεμάχια ενώ στα προϊόντα χωρίς προσφορά είναι 24 τεμάχια (οι ποσότητες αυτές εξαρτώνται πάντα από το απόθεμα του καταστήματος την ώρα της συλλογής των προϊόντων) . Για τα προϊόντα επί ζυγίω που συμμετέχουν σε προσφορά, η μέγιστη ποσότητα αγοράς είναι ίση με το 12πλάσιο της ελάχιστης ποσότητας την οποία μπορεί κάποιος να αγοράσει. Η ελάχιστη ποσότητα αγοράς διαφέρει από ζυγιζόμενο σε ζυγιζόμενο προϊόν.

Στα προϊόντα επί ζυγίω, το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας κατά τη στιγμή της παραγγελίας με διαφορά σε +-10% περίπου. Κατά την αποδοχή των όρων του mymarket.gr ο χρήστης αυτόματα αποδέχεται την απόκλιση αυτή. Επομένως, η τελική χρέωση των προϊόντων επί ζυγίω θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους και την τιμή ημέρας τη στιγμή εκτέλεσης της παραγγελίας. 

Η παράδοση των προϊόντων και των παραγγελιών γίνεται αποκλειστικά σε 100% βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποίησιμες σακούλες και δεν υπάρχει άλλη επιλογή παράδοσης των προϊόντων. Οι σακούλες αυτές θα χρεώνονται στην τιμή των 0,10€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) έκαστη. Πριν από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, θα προηγείται σαφής ενημέρωση για το κόστος σακουλών. Το κόστος αυτό θα είναι κάθε φορά εκτιμώμενο καθώς το μέγεθος των προϊόντων της παραγγελίας θα καθορίζει κάθε φορά πόσες βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποίησιμες σακούλες θα χρησιμοποιηθούν για την παράδοση της παραγγελίας.

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις συνθήκες μεταφοράς. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.α. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσει.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στον τόπο που εσείς υποδεικνύετε στη φόρμα παραγγελίας. Σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα παράδοσης, επιλέγοντας το διαθέσιμο χρονικό διάστημα που σας βολεύει. Οι παραδόσεις γίνονται με δικό μας στόλο ή εξωτερικών συνεργατών ειδικά διαμορφωμένων αυτοκινήτων, που εγγυώνται τη φρεσκάδα και τη σωστή συντήρηση όλων των προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι παραδόσεις με την υπηρεσία Speedy γίνονται με εξωτερικούς συνεργάτες και η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με online πληρωμή κατά την καταχώρηση της. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να καταχωρήσει την παραγγελία του online  και να την παραλάβει ο ίδιος από το κατάλληλο φυσικό κατάστημα. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα του My market να επιλέξει τον τρόπο που επιθυμεί ως παράδοση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας διαφέρει από προορισμό σε προορισμό. Πιο αναλυτικά:

Για χερσαίους προορισμούς ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για τη νησιωτική Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης είναι 2-5 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις συγκοινωνιακές ιδιαιτερότητες στα δρομολόγια των πλοίων. Για περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο. Δείτε τις δυσπρόσιτες περιοχές εδώ. Τα παραπάνω μπορούν να επηρεαστούν από καταστάσεις ανωτέρας βίας όπως κακοκαιρία, λιμάνια εκτός λειτουργίας, απεργίες. Oι παραδόσεις γίνονται στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές όπου τα Elta Courier δεν διατηρούν γραφεία και θα πρέπει η παραλαβή να γίνεται από τα τοπικά γραφεία Ελτά.

10.Τρόποι Πληρωμής & Ασφάλεια Συναλλαγών

Αφού επιβεβαιώσετε τα είδη και την ποσότητα που επιθυμείτε να αποκτήσετε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας επιλέγοντας τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Το ηλεκτρονικό καταστήμα www.mymarket.gr επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:

Για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα 

Υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής:
1)  Μπορείτε να πληρώσετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο mymarket.gr. μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας . Εφόσον επιλέξετε online πληρωμή με κάρτα, θα δεσμεύεται αυτόματα το ποσό της παραγγελίας σας, προσαυξημένο κατά 5%, (π.χ. για ποσό παραγγελίας 90€ θα δεσμεύεται αυτόματα ποσό 94,50€). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στα προϊόντα που ζυγίζονται ή σε αντικαταστάσεις ελλείψεων, πιθανώς το ποσό της παραγγελίας να μην συμφωνεί με το τελικό ποσό της απόδειξής σας. Η τελική χρέωση γίνεται με βάση το τελικό ποσό της απόδειξης που παραλαμβάνετε και αποδεσμεύεται αυτόματα η διαφορά που ενδεχομένως είχε δεσμευτεί μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Ο χρόνος αποδέσμευσης στο λογαριασμό σας  εξαρτάται από την τράπεζά που έχει εκδοθεί η κάρτα σας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή/και παραλείψεις τρίτων και ιδίως για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή οιασδήποτε φύσης τεχνικά προβλήματα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών εκ μέρους της εκδότριας Τράπεζας της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.  Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εκκαθαρίζονται από την Viva Payments. Δείτε τους κανόνες ασφαλείας της Viva Payments εδώ.
2) Μπορείτε να πληρώσετε στον οδηγό κατά την παράδοση της παραγγελίας σας  με μετρητά, πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή και με  Διατακτικές Τροφίμων.
3) Για την υπηρεσία Speedy ισχύει μόνο on line πληρωμή.

Αποδεκτές γίνονται έκτος απο τις έντυπες διατακτικές My market, οι κάρτες διατακτικών My market και οι τύπου tickets των εταιρειών EDENRED (Κουπόνι Ticket Restaurant , Ticket Restaurant Card, Ticket Compliments Gift Card ), UP HELLAS, HELLENIC FOOD VOUCHER. Έντυπα Ticket Compliments δεν γίνονται  αποδεκτά.Οι διατακτικές πρέπει να παραδίδονται στον εκπρόσωπο των My market κατά την παράδοση της παραγγελίας.Η αξία των διατακτικών δεν θα αφαιρείται από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, αλλά από το τελικό ποσό πληρωμής. Επιστροφή ή ανταλλαγή μετρητών δεν είναι  δυνατή.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα 

1) Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας με επιπλέον χρέωση 3€.

2) Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Εφόσον επιλέξετε online πληρωμή με κάρτα, θα δεσμεύεται αυτόματα το ποσό της παραγγελίας σας, προσαυξημένο κατά 5%, (π.χ. για ποσό παραγγελίας 90€ θα δεσμεύεται αυτόματα ποσό 94,50€). Αυτό γίνεται διότι είναι πιθανόν να προκύψουν διαφορές σε ζυγισμένα προϊόντα ή σε αντικαταστάσεις ενδεχόμενων ελλείψεων, οπότε το ποσό της παραγγελίας ενδέχεται να μην είναι το ακριβές τελικό ποσό της απόδειξής σας. Η τελική χρέωση γίνεται με βάση το τελικό ποσό της απόδειξης σας και θα αποδεσμεύεται αυτόματα η διαφορά που ενδεχομένως να προκύπτει. Ο χρόνος αποδέσμευσης εξαρτάται από την τράπεζά σας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή/και παραλείψεις τρίτων και ιδίως για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή οιασδήποτε φύσης τεχνικά προβλήματα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών εκ μέρους της εκδότριας Τράπεζας της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εκκαθαρίζονται από την Viva Payments. Δείτε τους κανόνες ασφαλείας της Viva Payments εδώ.Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mymarket.gr δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες VISA, EUROLINE, DINERS και MASTERCARD.
3) Μέσω Κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό: Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή δεν μπορείτε να βρίσκεστε στον χώρο παράδοσης στις ώρες που παραδίδουμε, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στις παρακάτω τράπεζες.

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: METRO A.E.B.E.
ΕΤΕ: 15047024094

ΙΒΑΝ GR73 0110 1500 0000 1504 7024 094
Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά για το τελικό ποσό της παραγγελίας σας, για το οποίο θα πρέπει να προχωρήσετε σε κατάθεση. Η πληρωμή της παραγγελίας θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την ώρα ενημέρωσή σας για το ποσό κατάθεσης. Μετά την κατάθεση του ποσού στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 210 – 2848301, αναγράφοντας "Προς Eshop My market" ή μέσω e-mail ( κάνοντάς το scan)στο info@eshopmymarket.gr, αναγράφοντας μας τον αριθμό της παραγγελίας σας. Η παραγγελία θα δρομολογηθεί μετά από επιβεβαίωση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό.  Αν χρησιμοποιείτε web banking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στειλετε την απόδειξη με email στο info@eshopmymarket.gr της κατάθεσης. Τυχόν έξοδα της τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη.

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

11. Επιστροφή–Αντικατάσταση Προϊόντων

Για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα 

Επιστροφές εμπορευμάτων:

Επιστροφές, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω επικοινωνίας του πελάτη με το τηλεφωνικό κέντρο, γίνονται μόνο σε προϊόντα τα οποία είναι μη αλλοιώσιμα και πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Είναι σε καλή κατάσταση προς πώληση,
β) δεν είναι κοντολήξιμα,
γ) σε περίπτωση προϊόντος προσφοράς 1+1, επιστρέφονται και τα δύο προϊόντα.
Εξαίρεση αποτελούν επιστροφές που πιστοποιούνται κατευθείαν από τον Οδηγό με την παράδοση τον προϊόντων (καταστροφή κατά την μεταφορά).

Επιστροφές εμπορευμάτων μετά την παράδοση της παραγγελίας λόγω λανθασμένης επιλογής πελάτη

Στην περίπτωση που ο πελάτης, μετανιώσει για την αγορά προϊόντων, επικοινωνεί με το τηλεφωνικό  κέντρο εξυπηρέτησης παραγγελιών. Δηλώνει το προϊόν το οποίο θέλει να επιστρέψει και από εκεί του δίνονται δύο επιλογές εξυπηρέτησης: α) Επιστροφή του προϊόντος σε διάστημα 15 ημερών με την απόδειξη του σε κατάστημα ίδιας κατηγορίας με αυτή που ανήκει το κατάστημα της επιλογής σας και β) Επιστροφή του προϊόντος με την επόμενη παραγγελία.Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να επιστρέψει προϊόν με την επόμενη παραγγελία, το τηλεφωνικό κέντρο καταγράφει το προϊόν που είναι προς επιστροφή και ενημερώνει με e-mail το κατάστημα.Με την παράδοση της παραγγελίας ο οδηγός, παραλαμβάνει το προϊόν και το επιστρέφει στο κατάστημα.

Επιστροφές μετά την παράδοση της παραγγελίας λόγω λάθους του καταστήματος

Για επιστροφές που οφείλονται σε λάθος καταστήματος, ο πελάτης επικοινωνεί με το τηλεφωνικό  κέντρο εξυπηρέτησης παραγγελιών. Δηλώνει το προϊόν το οποίο του έχει γίνει λάθος και από εκεί του δίνονται δύο επιλογές εξυπηρέτησης: α) Επιστροφή του προϊόντος σε διάστημα 15 ημερών με την απόδειξη του σε κατάστημα ίδιας κατηγορίας με αυτή που ανήκει το κατάστημα της επιλογής σας και β) Επιστροφή του προϊόντος με την επόμενη παραγγελία..

Επιστροφές με ποιοτικό πρόβλημα

Η δήλωση ποιοτικού προβλήματος γίνεται από τον πελάτη στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο με την σειρά του ενημερώνει το κατάστημα μέσω e-mail και τηλεφωνικά. Η Διεύθυνση του καταστήματος κάνει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη και  δρομολογεί την επιστροφή του προϊόντος στο πρώτο διαθέσιμο slot .

Για την υπόλοιπη Ελλάδα  

Στην www.mymarket.gr παρέχουμε το δικαίωμα αλλαγής/επιστροφής του προϊόντος εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με έξοδα μεταφοράς. Για την επιστροφή των προϊόντων σας παρακαλείστε να δηλώσετε την πρόθεσή σας αυτή στην αντίστοιχη σελίδα του site, και η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ θα αναλάβει την παραλαβή του προϊόντος χωρίς να επιβαρυνθείτε τα έξοδα αποστολής. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης, την κάρτα αλλαγής, ή το τιμολόγιο αγοράς. Το δικαίωμα αλλαγής/ επιστροφής αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).

Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής στο καλάθι σας απαιτούνται 7 εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή τηλεφωνικώς μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος αλλαγής/επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος/προϊόντων κατά τα ανωτέρω, και εφόσον επιλέξετε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού και όχι την αλλαγή του προϊόντος με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον η παραγγελία πληρώθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στη χρεωθείσα πιστωτική κάρτα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος, ενώ σε περίπτωση που η παραγγελία είχε πληρωθεί μέσω αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος, με πίστωση του λογαριασμού του οποίου είστε δικαιούχος, και που θα μας υποδείξετε και θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιστροφή των χρημάτων είναι ανέξοδη, δηλαδή σας επιστέφουμε ολόκληρη την αξία του προϊόντος που επιστρέφετε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως καταναλωτές έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, και εμείς θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Για τις συμβάσεις πώλησης η προθεσμία αυτή λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο αποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης επιλέγοντας έναν από τους εξής τρόπους: 1) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, 2) κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις: συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά της υπαναχώρησης.

Για την επιστροφή ελαττωματικών ειδών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 801-111-81920 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshopmymarket.gr. Υπενθυμίζουμε ότι ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Τα δικαιώματα του καταναλωτή τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του νόμου 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή (ΦΕΚ Α΄191/16.11.1994) όπως αυτό σήμερα ισχύει. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους χρήσης, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιστροφές ποσών γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

12. Τροποποίηση/Ακύρωση Παραγγελίας

Τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει έως το τέλος της ίδιας ημέρας που υποβλήθηκε η παραγγελία και με προϋπόθεση να μην έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της από το κατάστημα. Προκειμένου να τροποποιήσετε ή ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσω της σελίδας, από την επιλογή «Ο λογαριασμός σας» στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέγετε το «Ιστορικό παραγγελιών» και πατώντας το «+» δίπλα από την παραγγελία μπορείτε να δείτε τις επιλογές για τροποποίηση ή ακύρωσή της. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παραγγελία, μπορεί να ελεγχθεί μέσα από την πλατφόρμα του ηλεκτρoνικού καταστήματος, ενότητα «Ο λογαριασμός σας» στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέγοντας το «Ιστορικό παραγγελιών» Ειδικά, για τις παραγγελίες που εξυπηρετούνται με την υπηρεσία Speedy δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίηση τους, αλλά μόνο δυνατότητα ακύρωσης με σχετική ενημέρωση στο τηλέφωνο 210 6027 900 ή 801 11 181920

13. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Σημειώνεται ότι η συλλογή προϊόντων της παραγγελίας σας πραγματοποιείται την ημέρα παραλαβής αυτής, καθώς και ότι δεν υπάρχει δέσμευση ποσοτήτων μέχρι τη διαδικασία της συλλογής.

14. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Από 15/02/2016 λειτουργεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”  και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια: 1) Υποβολή καταγγελίας, 2) Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών, 3) Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών, 4) Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας. Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.Για πρόσβαση στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. Σας επισημαίνουμε ότι στην πλατφόρμα ΗΕΔ διατίθενται online παρουσιάσεις εκμάθησης και εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας  καθώς και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

15. Ενημερωτικά e-mail και newsletters

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email, εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στο Νewsletter. Η ενημέρωση από το www.mymarket.gr  γίνεται μόνο εάν εσείς επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletter στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mail στέλνοντας e-mail στο info@eshopmymarket.gr Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, www.mymarket.gr χρησιμοποιούν πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ.

16. Διαγωνισμοί My market

Σε περίπτωση που τη στιγμή της καταχώρησης της παραγγελίας σας λαμβάνει χώρα κάποιος διαγωνισμός σε συνεργασία με κάποιον συνεργάτη μας και η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τότε ο αριθμός της παραγγελίας σας θα λάβει μέρος στην κλήρωση. Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης κληρωθεί ο αριθμός της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να σας ενημερώσουμε για το/τα δώρο/α σας και τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε το/α δώρο/α σας θα χρειαστεί να το δηλώσετε μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία γραπτά στο email info@eshopmymarket.gr.

17. Στοιχεία και Πληροφορίες προϊόντων 

Στην ΜΕΤΡΟ προσπαθούμε να συλλέγουμε και να εμφανίζουμε αξιόπιστα στοιχεία στα ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ενδέχεται να  προκύψουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που εμφανίζονται στο mymarket.gr με τα στοιχεία  της ετικέτας των προϊόντων, για τεχνικούς λόγους. Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες του (συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων), τη δε ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων φέρουν αποκλειστικώς οι παραγωγοί των προϊόντων αυτών και όχι η ΜΕΤΡΟ.

18. Περιβαλλοντική Εισφορά στα πλαστικά μιας χρήσης

Από την 01/01/2022, σύμφωνα με το ν. 4736/2020, οι πλαστικές συσκευασίες, μιας χρήσης, ζεστών μαγειρεμένων τροφίμων, έτοιμων προς άμεση κατανάλωση, καθώς και τα καλύμματα/καπάκια αυτών υπόκεινται σε περιβαλλοντική εισφορά ύψους 0,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά τεμάχιο, με τη χρέωση να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η εισφορά αφορά και προϊόντα με πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση ή προϊόντα που περιέχουν συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.Στόχος της νόμου είναι η μείωση της σπατάλης πλαστικού, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη δράσεων που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος. Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

Όροι και προϋποθέσεις Saver Pass (Light &Flex)

1. Γενικά

Το Saver Pass είναι μία υπηρεσία προπληρωμένης συνδρομής, όπου εξασφαλίζει στα μέλη εξοικονόμηση στα μεταφορικά κόστη των online παραγγελιών και  επιπλέον προνόμια ή εκπτώσεις.

Για να αγοράσετε Saver Pass πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε έγκυρο λογαριασμό στο mymarket.gr. Εάν δεν έχετε λογαριασμό κάντε εγγραφή εδώ.

Η συνδρομή σας στο Saver Pass, υπόκειται στους όρους δίκαιης χρήσης που ορίζονται παρακάτω. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι:

α) Το Saver Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον κατονομαζόμενο κάτοχο λογαριασμού και το άμεσο νοικοκυριό και δεν είναι μεταβιβάσιμο.

β) Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε τη χρήση του Saver Pass που χρησιμοποιείτε.

γ) Επιτρέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης της επιλεγμένης θέσης παράδοσης (time slots) μέχρι και 4 φορές σε μηνιαία βάση.

δ) Ενδέχεται να περιορίσουμε τον αριθμό των παραγγελιών ή τις ποσότητες των προϊόντων που παρέχονται σε εσάς, εάν, κατά τη γνώμη μας, η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των παραγγελιών θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα για άλλους πελάτες.

ε) Θα τηρείτε και θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους του mymarket.gr
στ) Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη οτι συσχετίζεστε με τις διευθύνσεις παράδοσης.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την ατομική συμμετοχή στο πρόγραμμα, εάν πιστεύουμε ότι:

 • ένας πελάτης παραβιάζει την πολιτική ορθής χρήσης.
 • ένας πελάτης παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση.
 • ένας πελάτης έχει εμπλακεί σε δραστηριότητα που υποπτευόμαστε ότι περιλαμβάνει απάτη ή κατάχρηση του συνδρομητικού πακέτου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα εκδοθεί επιστροφή χρημάτων από τα My market.

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε ελάχιστη αξία ανά παραγγελία ποσού 40€ μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προσφορών.

 

2. Συνδρομή μέλους Saver Pass, ακύρωση και ανανέωση

Η συνδρομή σας θα είναι η χρέωση που εμφανίζεται στον ιστότοπο τη στιγμή που αγοράζετε το Saver Pass σας και δεν θα αλλάξει κατά την περίοδο της συνδρομής σας.
Η συνδρομή μέλους δεν επιστρέφεται εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά παρακάτω.

Η συνδρομή σας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας και κατά την αποστολή email επιβεβαίωσης της ενεργοποίησής της και θα λήξει την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πακέτου που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, αν η 6μηνη συνδρομή σας ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου, θα λήξει την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Αποκλείεται η αγορά συνδρομής με εκπτωτικό κουπόνι, με διατακτικές ή δωροκάρτες.

Μετά την αγορά της υπηρεσίας Saver Pass δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ενός Saver Pass από Flex σε Light ή η αναβάθμιση από Light σε Flex μέχρι να λήξει η συνδρομή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο συνδρομής σας μετά τη λήξη της, αγοράζοντας εκ νέου το πακέτο που επιθυμείτε εδώ

Η υπηρεσία Saver Pass ισχύει μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες που αγοράζονται από https://www.mymarket.gr/ και όχι για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε.

3. Συνδρομητικά πακέτα Saver Pass

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα πακέτα συνδρομής: Flex και Light. Και τα δυο πακέτα  είναι διαθέσιμα για περιόδους 1, 6 ή 12 μηνών ανάλογα με την επιλογή σας.

Το Saver Pass Flex σας δίνει το δικαίωμα επιλογής δρομολογίου παράδοσης οποιαδήποτε μέρα επιθυμείτε από Δευτέρα έως και Σάββατο και σε οποιοδήποτε time slot.

Το Saver Pass Light σας δίνει το δικαίωμα επιλογής δρομολογίου παράδοσης Τρίτη με Πέμπτη και ώρες 11:30-14:30 και 14:30-17:30

4. Saver Pass προνόμια μέλους

Σε αντάλλαγμα για την πληρωμή της συνδρομής σας, θα σας προσφέρουμε τα ακόλουθα προνόμια:

 • δωρεάν μεταφορικά στις παραγγελίες σου κατά την διάρκεια της Saver Pass συνδρομής σου.
 • 2πλάσιος χρόνος δέσμευσης στη διάρκεια καταχώρησης της παραγγελίας σου.
 • 1 επιπλέον μήνας δωρεάν σε κάθε ετήσιο πλάνο.
 • 1 δώρο έκπληξη με την παραγγελία που θα καταχωρήσεις την ημέρα των γενεθλίων σου.

H συνδρομή σας στο Saver Pass δεν σας εγγυάται θέση παράδοσης ούτε εγγυάται ότι τα προϊόντα που επιλέξατε θα είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα συλλογής της παραγγελίας σας.

Με την αγορά της υπηρεσία Saver Pass μπορείτε να λαμβάνετε έως 1 παράδοση την ημέρα, χωρίς να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις αποστολής. Για παραπάνω από 1  παραγγελίες την ίδια ημέρα θα επιβαρυνθείτε με κόστος μεταφορικών όπως ορίζεται στον πίνακα επιλογής time slot.

5. Εξαιρέσεις και άλλοι περιορισμοί

Ως συνδρομητής στο πρόγραμμα Saver Pass πληρώνοντας και κάνοντας εγγραφή, αναγνωρίζετε ότι τα My market μπορούν να  στείλουν email και επικοινωνίες που σχετίζονται με την αγορά συνδρομητικού πακέτου. Συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS/Viber που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Saver Pass. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες, ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshopmymarket.gr.

Τα οφέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τους συνδρομητές και μόνο από άτομα στο άμεσο νοικοκυριό. Ως μέλη του νοικοκυριού ορίζονται τα άτομα που διαμένουν επί του παρόντος στην ίδια διεύθυνση.

Δύναται μονομερώς και απροθέσμως να καταγγελθεί η συνδρομή, προβαίνοντας άμεσα σε ακύρωσή της, σε περίπτωση που ο συνδρομητής παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους όρους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αιτία, που αφορά την ίδια την εταιρεία μας και μπορεί ευλόγως να τεκμηριώσει την καταγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση ο συνδρομητής δεν θα λάβει επιστροφή χρημάτων.

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας, η συνδρομή σας στο Saver Pass ανασταλεί από εμάς, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου ενεργοποίηση, χωρίς να χαθεί η χρήση της συνδρομής σας.

Για τις εορταστικές περιόδους, Χριστουγέννων (25/12-31/12) καθώς και την Μεγάλη Εβδομάδα, δεν ισχύουν τα δωρεάν μεταφορικά και οι πελάτες με συνδρομητικά πακέτα θα επωφελούνται συνολικά 2 δωρέαν παραδόσεις για την κάθε εορταστική περίοδο.

Τυχόν περαιτέρω παραγγελίες που γίνονται για παράδοση την ίδια ημέρα θα χρεώνονται με την καθορισμένη τιμή παράδοσης, όπως ορίζεται στον πίνακα επιλογής timeslot.

Οι παραδόσεις με την υπηρεσία Speedy, εξαιρούνται και από τα δυο συνδρομητικά  πακέτα.

6. Στοιχεία αγοράς και πληρωμής

Η αγορά των συνδρομητικών πακέτων γίνεται αποκλειστικά με πληρωμή on line και την χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

Τα οφέλη του Saver Pass θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

 

7. Αποκλεισμοί

Η συνδρομή ισχύει μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο mymarket.gr. Η συνδρομή, δεν ισχύει για παραγγελίες που υποβάλλονται σε άλλες συνεργαζόμενες πλατφόρμες και φέρουν το όνομα My market. (Wolt και Skroutz)

8. Αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να αποσύρουμε τα προνόμια του Saver Pass σας (ή οποιοδήποτε στοιχείο τους) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ενημερώνοντας για τις αλλαγές στα οφέλη της συνδρομής σας.

 • για νομικούς, ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.
 • για να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες λειτουργίες ή να προσθέσουμε πρόσθετες λειτουργίες στο Saver Pass.
 • για να εφαρμόσουμε εύλογες τεχνικές προσαρμογές και βελτιώσεις.
 • για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του Saver Pass.

Εάν οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κριθεί άκυρη από αρμόδιο δικαστήριο, εν όλω ή εν μέρει, η ακυρότητα αυτού του όρου δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 

Για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν, μεταξύ Συνδρομητή και My market, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.