Περιβαλλοντική Εισφορά για τα πλαστικά μιας χρήσης

Aγαπητό κοινό,

Από την 01/01/2022, σύμφωνα με το ν. 4736/2020, οι πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης, ζεστών μαγειρεμένων τροφίμων, έτοιμων προς άμεση κατανάλωση, καθώς και τα καλύμματα/καπάκια αυτών υπόκεινται σε περιβαλλοντική εισφορά ύψους 0,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά τεμάχιο, με τη χρέωση να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η εισφορά αφορά και προϊόντα με πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση ή προϊόντα που περιέχουν συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.

Στόχος της νόμου είναι η μείωση της σπατάλης πλαστικού, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη δράσεων που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Ακολουθούν χρήσιμες ερωτήσεις και ενημερωτικές απαντήσεις που εξέδωσε το Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

 

1. Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία για τα πλαστικά προϊόντα εστίασης μιας χρήσης;


Ο νόμος 4736/2020 για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται περιβαλλοντική εισφορά στους πλαστικούς περιέκτες μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων (π.χ. ζεστά μαγειρεμένα φαγητά, έτοιμες σαλάτες με σως εντός συσκευασίας, σερβιριζόμενα είδη ζαχαροπλαστείου) και ποτών (καφέδες, ροφήματα κ.ά.), τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση (είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστήματος), καταναλώνονται από τον περιέκτη τους και δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία/επεξεργασία (ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο, αναθέρμανση, ζέσταμα ή προσθήκη άλλου υλικού).
Η εισφορά δεν αφορά στα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία χύμα τροφίμων όπως π.χ. τυριά, αλλαντικά, κρέας, αλίπαστα, ούτε τυποποιημένα προϊόντα που διατίθενται από τα ράφια των καταστημάτων.

 

2. Σε ποια πλαστικά επιβάλλεται περιβαλλοντική εισφορά;


Η περιβαλλοντική εισφορά επιβάλλεται στους περιέκτες τροφίμων, τα κύπελλα ποτών και τα καλύμματα/καπάκια αυτών εφόσον:
– είναι μιας χρήσης και
– είναι φτιαγμένα από πλαστικό υλικό ή έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση ή περιέχουν στη χαρτόμαζά τους συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.
Η εισφορά δεν αφορά φιάλες (π.χ. μπουκάλια).
Δεν αφορά άλλου τύπου συσκευασίες, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα ή άλλα υλικά π.χ. χαρτί.

 

3. Ποιο είναι το ύψος της εισφοράς;


Η περιβαλλοντική εισφορά ορίζεται σε 0,05 ευρώ (0,04 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%) για κάθε τεμάχιο πλαστικού προϊόντος: π.χ. στην περίπτωση του καφέ ο καταναλωτής πρέπει να καταβάλει 0,05 ευρώ για το ποτήρι και 0,05 ευρώ για το κάλυμμα (καπάκι), συνολικά δηλαδή 0,10 ευρώ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις περιεκτών όπου τα καλύμματα δεν αποσπώνται από τον περιέκτη και η εισφορά που καταβάλλεται είναι ενιαία (0,05 ευρώ).

 

4. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νέο νόμο;


Η περιβαλλοντική εισφορά αφορά στις πλαστικές συσκευασίες που διατίθενται από:
– επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα εστίασης σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή που τα διανέμουν εκτός της επιχείρησης,
– επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού,
– κυλικεία (σχολείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.λπ.),
– επιχειρήσεις εστίασης σε χώρους μεταφορικών μέσων (τρένα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.),
– επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Ο νόμος δεν προβλέπει καμία εξαίρεση.

 

5. Ποιος εισπράττει την εισφορά;


Η περιβαλλοντική εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτή αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πράσινο Ταμείο», με σκοπό τη διάθεσή τους αποκλειστικά σε δράσεις που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

 

6. Ποια είναι η εναλλακτική για τον καταναλωτή και σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή;


Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την συσκευασία των τροφίμων ή ποτών της ερώτησης 1 σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες, τις οποίες φέρει μαζί του ή αγοράζει στο σημείο πώλησης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ύπαρξη προς πώληση στους καταναλωτές επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.
Ωστόσο, η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή με  επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία στην περίπτωση που τίθεται θέμα επιμόλυνσης του τροφίμου ή του ποτού ή ακόμη του εξοπλισμού της.
Προτεραιότητα έχει η δημόσια υγεία.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η υγειονομική διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 είναι ακόμα πιο αυστηρή ορίζοντας ότι το σύστημα σερβιρίσματος για τα προμαγειρεμένα και μαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε οι τροφές που προσφέρονται να προστατεύονται από την άμεση μόλυνση που θα μπορούσε να προκύψει από την εγγύτητα του καταναλωτή.

 

7. Έχουν ληφθεί μέτρα για άλλα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης;


Από το 2018 καταβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση προϊόντων μιας χρήσης όπως τα πλαστικά καλαμάκια, κουταλάκια, μαχαιροπίρουνα, αναδευτήρες ποτών, μπαντονέτες κ.λπ., η οποία ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2022.

 

8. Τι ισχύει για τις υπόλοιπες πλαστικές συσκευασίες;


Για τις πλαστικές συσκευασίες υπάρχουν ήδη συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. Ανακύκλωσης), κάτι που δεν ισχύει για τα συγκεκριμένα είδη μιας χρήσης, ενώ από το 2023 ο νόμος έχει προβλέψει τη δημιουργία υποχρεωτικού συστήματος εγγυοδοσίας φιαλών.

 

Η ομάδα του My market