Ακίνητα προς Εκμετάλλευση και Ζήτηση

Ακίνητα προς Εκμετάλλευση

Ακίνητα προς Εκμετάλλευση

Ακίνητα Ζήτησης

Ζήτηση Ακινήτων

Κατάστημα με χώρο πώλησης από 800 τ.μ. ή οικόπεδο.

Αφορά Μy market καταστήματα

Κατάστημα με χώρο πώλησης από 120 τ.μ. έως 200 τ.μ.

Αφορά Μy market Local καταστήματα