30 Σεπτεμβρίου, 2022

Ακαδημία Στελεχών Metro 2022 - 2023

Η METRO (My market, METRO Cash & Carry), εκπαιδεύει σταθερά και σε βάθος χρόνου το ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο τη δημιουργία στελεχών ανθεκτικών στις προκλήσεις του σύνθετου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχεδίασε την «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΤRO». 

Το πρόγραμμα αφορά στελέχη των καταστημάτων λιανικής My market και χονδρικής METRO Cash & Carry. Το εκπαιδευτικό ταξίδι των συμμετεχόντων περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών ενός καταστήματος και υλοποιείται από μια ομάδα 12 κορυφαίων καθηγητών του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, διάρκειας 9 μηνών, ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή των πρώτων 25 στελεχών καταστημάτων. Η πορεία και εξέλιξη της Ακαδημίας, είναι συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε συμμετέχοντα στη METRO Learn, την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης της METRO. 

Στόχος, οι νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα στελέχη, να μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν και στην καθημερινότητά τους, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τους ίδιους και τις ομάδες τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προβλέπεται η πραγματοποίηση αξιολόγησης και παρουσιάσεις των εργασιών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης από το ΟΠΑ. 

Ευχαριστούμε θερμά το ΟΠΑ για την συνεργασία και τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.

 

Σχετικά με τη METRO AEBE:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market, με συνολικά 280 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.