22 Μαΐου, 2015

Χρυσό Βραβείο "Αποδοτικής Διαχείρισης Ενέργειας" στα Environmental Awards 2015 για την METRO ΑΕΒΕ

Η METRO AEBE, πιστή στη δέσμευση της για την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρινόμενη στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Λιανεμπορίου και Χονδρεμπορίου, δημιούργησε το Τμήμα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Σκοπός του Τμήματος Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η βελτιστοποίηση του ενεργειακού προφίλ της εταιρείας, η διατήρηση του, η διασφάλιση όρων αειφόρου ανάπτυξης καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων δράσης και λειτουργίας της εταιρείας στο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με την διαθέσιμη τεχνολογία και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι ηγέτιδες εταιρείες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η METRO ΑΕΒΕ και το Τμήμα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απέσπασαν στα Environmental Awards το  βραβείο GOLD στην κατηγορία «Energy Mastering: Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας/Energy Efficiency in Business», όπου βραβεύονται εταιρείες που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές κατά την παραγωγική ή/και τη λειτουργική τους διαδικασία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

«Το Περιβάλλον δεν το κληρονομούν από εμάς τα παιδιά μας. Εμείς το δανειζόμαστε από αυτά και η προστασία του είναι καθήκον όλων μας. Η πρόκληση του Τμήματος Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι να πραγματοποιεί Εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη (Applied R&D) για την εύρεση και επιτυχημένη εφαρμογή τεχνολογικά καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και λύσεων, διασφαλίζοντας έτσι Βέλτιστο Ενεργειακό Προφίλ και όρους Αειφορίας για τη ΜΕΤΡΟ υπό οποιοδήποτε πλάνο ανάπτυξης και συνθήκη λειτουργίας. Η πρόσφατη βράβευση μας  αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση της δέσμευσης μας για ουσιαστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του αντίκτυπου λειτουργίας της εταιρείας μας στο περιβάλλον», δήλωσε σχετικά ο κος Σταύρος Δ. Αναγνωστάτος, Υπεύθυνος Ενεργειακής Διαχείρισης της ΜΕΤΡΟ.