23 Οκτωβρίου, 2014

H METRO A.E.B.E. για 4η συνεχή χρονιά ''True Leader''

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η εταιρεία μας βραβεύθηκε ως εταιρεία ηγέτιδα στο πλαίσιο του ετήσιου επιχειρηματικού θεσμού «True Leaders» που διοργανώνει η ICAP GROUP, η οποία εξέτασε 20.200 επιχειρήσεις και Ομίλους και βράβευσε συνολικά 53 εξ αυτών.

Η νέα αυτή διάκριση μας είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης αναπτυξιακής μας πορείας και των θετικών μας αποτελεσμάτων, εν μέσω ενός ιδιαίτερα δύσκολου και απαιτητικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η βράβευση βασίστηκε σε 4 μετρήσιμα και απολύτως αντικειμενικά κριτήρια, με δημοσιευμένα αποτελέσματα από τους ισολογισμούς των εταιρειών για το οικονομικό έτος 2013, όπως κερδοφορία, αύξηση προσωπικού, υψηλό βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας και θέση της εταιρείας στον κλάδο που δραστηριοποιείται.