Βραβεία BITE Awards 2014

Βραβεία BITE Awards 2014

Οι διακρίσεις που απέσπασε η METRO στα βραβεία Business IT Excellence (BITE) Awards 2014, που διοργανώθηκαν από το περιοδικό Netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο των καινοτόμων τεχνολογιών που ενσωματώνει και αξιοποιεί στην επιχειρηματική της πρακτική και την δέσμευση της στην συνεχή επένδυση σε νέα συστήματα και τεχνολογίες.

Η METRΟ απέσπασε τα βραβεία:

«Άριστης Επίδοσης» για το «Σύστημα Ελέγχου Ανακύκλωσης & Ιχνηλασιμότητας προϊόντων» στη κατηγορία «Καινοτομία/Δημιουργικότητα/ Ευρηματικότητα».

«Άριστης Επίδοσης» για την «Ανάπτυξη Λογισμικού και Διοίκησης Διαχείρισης Αποθηκών (WMS)» στη κατηγορία «Λειτουργικές Εφαρμογες: WMS & Logistics».

«Άριστης Επίδοσης» για το «Κύκλωμα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» στη κατηγορία «Σύνδεση ΙΤ με Επιχειρηματική Στρατηγική: Business Process Management/ Outsourcing».

«Εξαιρετικής Επίδοσης» για το «Εργαλείο και Εφαρμογή Σφαιρικής Αξιολόγησης 4/3πR3» στη κατηγορία «Ενοποίηση & Συμμόρφωση: Ενοποίηση Συστημάτων».