Βραβεία Excellence Awards – 2013

Βραβεία Excellence Awards – 2013

3 βραβεία στις κατηγορίες:

«Συστήματα & Τεχνικές Διοίκησης»

«Καινοτομία – Νέα Τεχνολογία»

«Private Label – Νωπά γάλατα Εκλεκτές Γεύσεις 1lt Πλήρες ή Ελαφρύ»