Βραβεία Excellence Awards – 2014

Βραβεία Excellence Awards – 2014

3 βραβεία στις κατηγορίες:

 «Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

 «Κοινές Ενέργειες CSR»

 «Private Label – Εκλεκτές Γεύσεις Αποξηραμένα Βασιλομανίταρα
  30g»