Βραβείο True Leaders από την ICAP - 2011

Βραβείο True Leaders από την ICAP - 2011

Aναδείχθηκε ως μία από τις 40 “True Leaders” Εταιρείες ή Ομίλους και για το 2011, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα 4 αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα, δηλαδή Κερδοφορία, Αύξηση Προσωπικού, Score και Θέση στον Κλάδο.