Μεγάλος διαγωνισμός «Οδήγησε την τύχη σου»
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού αρ. 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα Mymarket με την ονομασία «ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards IKE (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech IKE (περαιτέρω η «NovelTech»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια:Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.
 3. Αποκλεισμός Συμμετοχής:Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στηNovelTech, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη REDIRECT, (δ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Διάρκεια της Ενέργειας:Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 25/01/2023 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 09/01/2024, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια χωρίζεται σε 4 Θεματικές Περιόδους.

Με κάθε επιφύλαξη, που διατηρεί ο Διοργανωτής, οι 4 Θεματικές Περίοδοι θα λάβουν χώρα κατά τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

1η Θεματική Περίοδος

25/01/2023-07/03/2023

2η Θεματική Περίοδος

05/04/2023-30/05/2023

3η Θεματική Περίοδος

23/08/2023-10/10/2023

4η Θεματική Περίοδος

22/11/2023-09/01/2024

 

α) Η διάρκεια διεξαγωγής της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 25/01/2023 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 1ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 07/03/2023 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 1ης Θεματικής).

β) Η διάρκεια διεξαγωγής της 2ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 05/04/2023 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 2ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 30/05/2023 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 2ης Θεματικής).

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με αγορές αξίας 10€ και άνω σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται,  μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η παραλαβή των «δώρων» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα φυσικά καταστήματα.

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54045, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismoiείτε να τον καταχωρήσουν χρησιμοποιώντας το mobile app των My market. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (0,34€, HUBSMS Ltd, ΤΗΛ 80111181920), ενώ η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα ή στο mobile app είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα οι οποίοι θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

5.1 Συσσώρευση Συμμετοχών:

1η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή/πόντος στην κλήρωση.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου ή κατά τη διάρκειας της ενέργειας αλλάξει κινητό τηλέφωνο, οι πόντοι ή/και του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου και κερδίσει ένα από τα δώρα (άμεσης νίκης ή δώρα κληρώσεων), δε θα είναι δυνατή η παράδοση του δώρου, καθώς δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη.

2η Θεματική Περίοδος

α) Για κάθε 10€ αγορών = 1 συμμετοχή/πόντος στην κλήρωση.

β) Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση των πόντων γίνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση του Δωροκωδικού του. Για λόγους διαφάνειας ο Διοργανωτής δε δύναται να επέμβει στα ηλεκτρονικά συστήματα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου ή κατά τη διάρκεια της ενέργειας αλλάξει κινητό τηλέφωνο, οι πόντοι ή/και το δώρο του δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αριθμό. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπληρώσει λάθος αριθμό κινητού τηλεφώνου και κερδίσει ένα από τα δώρα (άμεσης νίκης ή δώρα κληρώσεων), δε θα είναι δυνατή η παράδοση του δώρου, καθώς δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη.

 1. Δώρα:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τετρακόσιοι σαράντα (440) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από μία δωροεπιταγή My market €25. Συνολικά, θα δοθούν 440 δωροεπιταγές My market αξίας 25€ η κάθε μία.

β) Εβδομαδιαία δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, σε εβδομαδιαία βάση, θα αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίζει μία δωροκάρτα My market αξίας 1.000€. Στην εν λόγω κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν καταχωρήσει έστω και έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας. Συνολικά θα αναδειχθούν έξι (6) εβδομαδιαίοι νικητές δωροκαρτών My market αξίας 1.000€ η κάθε μία. Ως εβδομάδα συμμετοχής, ορίζεται το διάστημα μεταξύ των ημερών Τετάρτη έως και την επόμενη Τρίτη, για όλη τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου. Οι επί μέρους εβδομαδιαίες περίοδοι, στο τέλος των οποίων θα γίνεται και η ανωτέρω κλήρωση, είναι οι ακόλουθες:

γ) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν καταχωρήσει έστω και έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 25/01/2023 έως και 07/03/2023, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω κλήρωσης, ο οποίος θα κερδίσει:

*Τα καταστήματα My market Local εξαιρούνται από τη δυνατότητα εξαργύρωσης του δώρου.

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν τετρακόσιοι σαράντα (440) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν αυτόματα από μία δωροεπιταγή My market €25. Συνολικά, θα δοθούν 440 δωροεπιταγές My market αξίας 25€ η κάθε μία.

β) Εβδομαδιαία δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, σε εβδομαδιαία βάση, θα αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίζει μία Smart TV LED 55' LG 55UQ75006 αξίας 749€. Στην εν λόγω κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν καταχωρήσει έστω και έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας. Συνολικά θα αναδειχθούν επτά (7) εβδομαδιαίοι νικητές smart TV αξίας 749€. Ως εβδομάδα συμμετοχής, ορίζεται το διάστημα μεταξύ των ημερών Τετάρτη έως και την επόμενη Τρίτη, για όλη τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου. Οι επί μέρους εβδομαδιαίες περίοδοι, στο τέλος των οποίων θα γίνεται και η ανωτέρω κλήρωση, είναι οι ακόλουθες:

γ) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν καταχωρήσει έστω και έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 05/04/2023 έως και 30/05/2023, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω κλήρωσης, ο οποίος θα κερδίσει:

* Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξινόμησης (τέλη κυκλοφορίας & πινακίδες) αξίας 84,80€, τα οποία επιβαρύνουν το νικητή.

Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του νικητή με τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τυχόν μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον νικητή.

Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσους περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχει στην κλήρωση.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν αρχικά μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρειες της εξαργύρωσης.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

1ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τετρακόσιοι σαράντα (440) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο τετρακόσιες σαράντα (440). Ο πρώτος Συμμετέχων, που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Εβδομαδιαία δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, σε εβδομαδιαία βάση, θα αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίζει μία δωροκάρτα My market αξίας 1.000€. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει με τουλάχιστον έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει στη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας.

γ) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 17/03/2023. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 1η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου.

2ης Θεματικής Περιόδου

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τετρακόσιοι σαράντα (440) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο τετρακόσιες σαράντα (440). Ο πρώτος Συμμετέχων, που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS, της ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) των My market.

β) Εβδομαδιαία δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, σε εβδομαδιαία βάση, θα αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίζει μία Smart TV LED 55' LG 55UQ75006 αξίας 749€. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει με τουλάχιστον έναν (1) έγκυρο Δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει στη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας.

γ) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 09/06/2023. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 2η Θεματική Περίοδο με τουλάχιστον ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου.

 1. Έγκυρη Συμμετοχή:

Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS, είτε μέσω WEB, είτε μέσω APP, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) έχει παραχθεί εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί,

γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί.

δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

ε) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων.

Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον σύντομο κωδικό 54045 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) ή η καταχώρηση κωδικού στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 1. 9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS ή υποβάλλονται κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Iστοσελίδας της Ενέργειας (WEB), είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) τωνMymarket καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των Δωροκωδικών και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή την καταχώρηση κωδικού είτε στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) είτε στην εφαρμογή κινητής συσκευής (APP) από το σύστημα της NovelTech, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB) είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) των My market.
 2. 10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.
 3. 11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.
 4. 12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 5. Ενημέρωση για την κατακύρωση:Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των στιγμιαίων δώρων της Ενέργειας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαργύρωση του Δωροκωδικού μέσω SMS, WEB ή APP. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.
 6. Ανάρτηση Νικητών:Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενέργειας λίστα με τους καθημερινούς νικητές όπου θα εμφανίζονται τα 3 πρώτα και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου κάθε νικητή.
 7. Παράδοση Δώρων:Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαργύρωση του Δωροκωδικού που κέρδισε στην αυτόματη κλήρωση,

(β) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο,

(γ) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο όπως ορίζεται κατωτέρω για την εκάστοτε Θεματική Περίοδο εντός 1 μηνός από την ανακοίνωση των νικητών και την γραπτή ειδοποίηση μέσω SMS, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.

 1. Παραλαβή Δώρων

1ης Θεματικής Περιόδου

(α) Η παραλαβή των στιγμιαίων δώρων της 1ης Θεματικής Περιόδου είναι αυτόματη, καθώς οι δωροεπιταγές My market αξίας 25€ θα αποστέλλονται στους νικητές με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση του Δωροκωδικού, με τη μορφή 10ψήφιου μοναδικού αριθμού. Ο κάθε νικητής δύναται να εξαργυρώσει το ποσό των 25€ με την αναφορά του εν λόγω μοναδικού αριθμού στο ταμείο μετά το πέρας των αγορών του. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής αξίας 25€ γίνεται με μία μόνο επίσκεψη σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου My market. Οποιοδήποτε επιπλέον των 25€ κόστος επιβαρύνει τον νικητή. Ως προθεσμία εξαργύρωσης των δωροεπιταγών ορίζεται η 30/04/2023.

(β) Ως προθεσμία παραλαβής των εβδομαδιαίων δώρων της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται η 07/04/2023. Η δωροκάρτα My market αξίας 1.000€ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα του δικτύου My market (εξαιρούνται τα καταστήματα My market Local). Σε κάθε επίσκεψη με την επίδειξη της κάρτας στο ταμείο θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από την κάρτα μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 1.000€. Οποιοδήποτε κόστος πέραν των 1.000€ επιβαρύνει το νικητή. Οι όροι χρήσης της δωροκάρτας είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για το μεγάλο δώρο και ακολουθούν ακριβώς παρακάτω.

(γ) Αναφορικά με το μεγάλο δώρο κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή για να παραλάβει το δώρο του. Ο νικητής θα παραλάβει μία δωροκάρτα με δυνατότητα εξαργύρωσης 3.000€ για αγορές αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα του δικτύου My market. Σε κάθε επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου (εξαιρούνται τα καταστήματα My market Local), επιδεικνύοντας την κάρτα στο ταμείο θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από την κάρτα. Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του μέχρι 01/05/2023. Ακολουθούν αναλυτικά οι όροι χρήσης της κάρτας.

2ης Θεματικής Περιόδου

(α) Η παραλαβή των στιγμιαίων δώρων της 2ης Θεματικής Περιόδου είναι αυτόματη, καθώς οι δωροεπιταγές My market αξίας 25€ θα αποστέλλονται στους νικητές με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση του Δωροκωδικού, με τη μορφή 10ψήφιου μοναδικού αριθμού. Ο κάθε νικητής δύναται να εξαργυρώσει το ποσό των 25€ με την αναφορά του εν λόγω μοναδικού αριθμού στο ταμείο μετά το πέρας των αγορών του. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής αξίας 25€ γίνεται με μία μόνο επίσκεψη σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου My market. Οποιοδήποτε επιπλέον των 25€ κόστος επιβαρύνει τον νικητή. Ως προθεσμία εξαργύρωσης των δωροεπιταγών ορίζεται η 30/06/2023.

(β) Αναφορικά με τα εβδομαδιαία δώρα, Smart TV, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. Τα δώρα θα παραδοθούν από την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ έως τις 30/06/2023. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του, και σχετίζονται με την παραλαβή του δώρου.

(γ) Αναφορικά με το μεγάλο δώρο κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τις λεπτομέρειες παραλαβής. Η παραλαβή του δώρου από τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2023. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του, και σχετίζονται με την παραλαβή του δώρου.

 1. Ευθύνη:Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τηνNovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.
 2. Δημοσιότητα:Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδαwww.mymarket.gr/diagonismoi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.
 3. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του(www.mymarket.gr/diagonismoiμε ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.
 4. Αποδοχή των όρων:Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 5. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από  αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismoi

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω. 

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από υποκατάστημα της εταιρείας με εξαίρεση τα δώρα της μεγάλης κλήρωσης όπου θα τα εξαργυρώσουν στα συνεργαζόμενα εστιατόρια σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ. 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr