Ενημέρωση ανάκλησης είδους Σουλτανίνα Σταφίδα

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση  είδους

 

Σε συνέχεια δειγματοληπτικού ελέγχου και για προληπτικούς λόγους, η ΜΕΤRΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έπειτα από εργαστηριακή ανάλυση από Δημόσια Υπηρεσία , διαπιστώθηκε ποιοτική απόκλιση στο προϊόν:

« FARMERS UNION MEDITERRANEAN DELICACIES ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ Π.Ε.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 200G»

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε παρουσία  θειωδών (ως SO2) που αποτελούν αλλεργιογόνο ουσία, χωρίς να αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών.

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους:  «FARMERS UNION MEDITERRANEAN DELICACIES ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ Π.Ε.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 200G»

Είδος συσκευασίας: Πλαστικό σακούλα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα

Παρτίδα: L 2308

Ημ/νια  λήξεως: 12/2024

Προμηθευτής: ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Α.Ε.Σ.Α.Ε.

Η ΜΕΤRΟ Α.Ε.Β.Ε. έχει ήδη διενεργήσει την προληπτική απόσυρση /ανάκληση  του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος.


Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν. Μπορούν να το επιστρέψουν στα σημεία που το προμηθεύτηκαν.