Νικητές Διαγωνισμού Πίνδος sm 23 (22/11 - 05/12/23)

ΝΙΚΗΤΗΣ "ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
PHILIPS"
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Λ.
ΝΙΚΗΤΕΣ "ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ-
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ"
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.
ΜΑΡΙΑ Π.
ΘΩΜΑΣ Μ.

*Οι νικητές θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, μέσω τηλεφώνου ή e‐mail