Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και αποτελείται από το δίκτυο καταστημάτων My market, την αλυσίδα χονδρικής METRO Cash & Carry και την BEST Value MCC που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

Η εταιρεία κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά, με ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Δείτε παρακάτω τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας: