Όροι συμμετοχής Διαγωνισμός Photobooth My Market Νέα Σμύρνη

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής «Όροι») διεξαγόμενος διαγωνισμός, διοργανώνεται από την εταιρεία METΡO ΑΕΒΕ, με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σωρού, αρ.1, ΤΚ 14410 εφεξής ο «διοργανωτής» και αφορά στο κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης του «διοργανωτή», κείμενο στην συμβολή οδών Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 158, Τ.Κ. 171 22.

1.Στην ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2.Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (www.mymarket.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

3.Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

3.1 Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να βγάλει φωτογραφία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Old Spice που θα βρίσκεται εντός του καταστήματος και να ανεβάσει τη φωτογραφία του σε story στον προσωπικό του λογαριασμό, κάνοντας mention τον επίσημο λογαριασμό του “My market” στο Instagram https://www.instagram.com/mymarketgr/ (@mymarketgr). Αυτομάτως ο χρήστης θα μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει το δώρο του Διαγωνισμού. 

3.2 Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στην δημοσίευση. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται.

3.3 Η Διοργανώτρια θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά τη κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για την Διοργανώτρια και τα προϊόντα της. 

3.4 Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών και τη διάθεση στους νικητές του Δώρου τους.

3.5 Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά η εταιρεία Relevance digital agency (Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα, 10562) που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Instagram της METRO. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.    

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού 

4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη  24/08/2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») εντός των ωρών 15:00 – 21:00, έως και την Παρασκευή 25/08/2023, εντός των ωρών 15:00 - 21:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.instagram.com/mymarketgr/. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της. 

4.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα 

5.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της METRO ΑΕΒΕ και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. 

5.2. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 28/08/2023 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Relevance digital agency (Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα, 10562), μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει 15 Νικητές και 5 επιλαχόντες. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι και την Τετάρτη 30/08/2023 στο αντίστοιχο account των My market  στο Instagram. 

5.3 Τα Δώρα είναι:

  • Προϊόντα Old Spice για 10 νικητές
  • Ετήσια συνδρομή Netflix για 5 νικητές

Συνολικά θα κληρωθούν 15 δώρα.

5.4. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. 

5.5. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στo account  του “My market” στο Instagram https://www.instagram.com/mymarketgr/. Επίσης, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με  προσωπικό μήνυμα. Θα πρέπει να απαντήσουν με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο,e-mail, διεύθυνση), ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή και την ανακήρυξή τους. Αν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών, η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές. Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου Η Διοργανώτρια  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.  

5.6. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν διατηρεί περισσότερους ενεργούς λογαριασμούς στο Instagram (και ως εκ τούτου πολλαπλά user names) και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικά user names. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση. 

 5.7. Όλοι οι νικητές της ενέργειας θα παραλάβουν το δώρο τους μετά από συνεννόηση με το διοργανωτή.

5.8. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή πέραν της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας παραλαβής κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει αυτός έναντι του νικητή του Διαγωνισμού ενέργειας.

6. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου, εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.

7.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτού για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη και στην περίπτωση που αυτός έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

9.Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Διαγωνισμού καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από την συμμετοχή τους, την ακύρωση, αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή του Διαγωνισμού -άλλως ρητά οι συμμετέχοντες παραιτούνται με τη συμμετοχή τους από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

10.Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο γεγονότων σχετικών με το Διαγωνισμό. Ενδεχόμενη δημοσιοποίηση δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα μόνο μετά από προηγούμενη ενημέρωση αυτών και μόνο εφόσον δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

11. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

12.Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και τη σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής: 

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται στο κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 158), της Εταιρείας, όπου διενεργούνται οι κληρώσεις και αναδεικνύονται οι νικητές των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα δεν έχει πρόσβαση κανείς τρίτος πέρα από την Εταιρεία και τους αρμόδιους για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπαλλήλους αυτής.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους και να συνεννοηθεί μαζί τους για την παραλαβή των δώρων.

Μετά την κλήρωση, το ονοματεπώνυμο κάθε νικητή θα εκφωνείται στο κατάστημα αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού.

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από το κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 158) της εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Για την παραλαβή θα χρειαστεί να υπογράψουν σχετική δήλωση ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Μέχρι 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζεται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr