Στα My market, είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
και θέλουμε να επιστρέφουμε πάντα αξία στους ανθρώπους και στο περιβάλλον μας.

Με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας, αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τους εργαζόμενους, τους πελάτες,
τους συνεργάτες μας και τους συνανθρώπους μας.

Θεωρούμε υποχρέωση μας να στεκόμαστε δίπλα σε όσους το χρειάζονται εστιάζοντας τις προσπάθειές μας
στο παιδί και στην οικογένεια! Δρούμε ενεργητικά και με ευαισθησία, συμβάλλοντας στη δημιουργία
μίας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες γύρω μας.

Έτσι, μέσω του προγράμματος «+πράττω», υλοποιούμε δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής συνάνθρωπων μας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,
να στηρίζουν έμπρακτα φορείς που ενισχύουν παιδιά, οικογένειες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.