Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε +59.000 ώρες ασύγχρονης, σύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης και +50 σεμινάρια στους εργαζομένους μας.

Αξιοκρατία και Διαφάνεια

Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα «Succession Planning»,το οποίο παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη 100 στελεχών.

Μέσω της «Πυξίδας Ανατροφοδότησης» όλα τα διοικητικά στελέχη αξιολογούνται από τους συναδέλφους τους με τη μέθοδο του 360ᵒ.

Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη

Έχουμε υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις από το 2020.

Δείχνουμε μηδενική ανοχή στη βία
και την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Ενδυνάμωση Ομάδας

Κάθε χρόνο υλοποιούμε +20 ενέργειες για τους εργαζόμενους μας με συμμετοχή που ξεπερνάει το 70%.

Εσωτερική Επικοινωνία

Δημιουργήσαμε την εσωτερική πλατφόρμα επικοινωνίας «EMEIS» με την οποία έχουμε φέρει έως τώρα κοντά το 50% των εργαζομένων μας σε όλη την Ελλάδα.

Έχουμε καταφέρει ήδη μέσα από το περιεχόμενό μας περισσότερες από 1.834.344 προβολές σελίδων.

Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Προσφέρουμε 24ωρη γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για όλους τους εργαζομένους και τους Α' βαθμού συγγενείς τους.