Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη METRO ΑΕΒΕ, δεν είναι μία θεωρητική έννοια, αλλά μία συνειδητή πράξη ουσίας που έχει ενσωματωθεί στην εταιρική κουλτούρα και εκφράζεται με το πρόγραμμα «Πράξεις Ευθύνης». 

Στις αρχές Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε στο Κιάτο το πρώτο πράσινο, βιοκλιματικό κατάστημα My Market. Το νέο αυτό κατάστημα αποτελεί και το πρώτο εγχείρημα της εταιρίας για ολοκληρωμένη εφαρμογή τεχνολογιών, συστημάτων και υλικών που συμβάλλουν τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στη μείωση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Αυτή επιτυγχάνεται τόσο κατά τη λειτουργία του καταστήματος, όσο και με την ίδια την κατασκευή του, με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον για τη δημιουργία του κτιρίου.

 <  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >