Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής αναζητούμε:
Τεχνικό Ψύξης & Κλιματισμού

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής:


Τεχνικό Ψύξης & Κλιματισμού


Το προφίλ σας

  • Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συστήματα εμπορικής και βιομηχανικής ψύξης

  • Απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης, παραμετροποίησης αυτοματισμών και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών συνιστωσών συστημάτων εμπορικής ψύξης με φρέον και συστημάτων αμμωνίας βιομηχανικών εφαρμογών.

  • Απαραίτητη εξειδίκευση σε συστήματα ελέγχου – καταγραφής θερμοκρασιών εταιριών του  χώρου όπως: Dixell – Eliwell – Carel – Danfoss.

  • Επιθυμητή εξειδίκευση – εμπειρία σε ψυκτικά συστήματα CO2

  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε επίπεδο σχετικής τεχνικής ορολογίας

  • Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού

  • Πιστοποίηση Διαχείρισης Ψυκτικών Ρευστών

Κωδικός θέσης MDD37

Στείλτε το βιογραφικό σας