Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, με έδρα τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση αναζητούμε Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα της Διεύθυνσης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων  και να αναλάβει την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου

Για τα Κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση αναζητούμε: Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση ΑνάπτυξηςΔιπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα της Τεχνικής Διεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες του ρόλου περιλαμβάνουν την σύνταξη αρχιτεκτονικών κι άλλων μελετών και την επίβλεψη κατασκευών των κτιριακών και τεχνικών έργων της εταιρείας. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης.

Μηχανικός Λογισμικού

Για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής με έδρα τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση αναζητούμε:Μηχανικό Λογισμικού.

Μηχανικός Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση: Μηχανικό Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

Στείλτε το βιογραφικό σας