Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Assistant Brand Manager- METRO My Market

Αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας:

Assistant Brand Manager- METRO My Market

Τεχνικός Ψύξης & Κλιματισμού

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής αναζητούμε:
Τεχνικό Ψύξης & Κλιματισμού

HR Trainee

Για το τμήμα Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού αναζητούμε στο πλαίσιο διεξαγωγής πρακτικής άσκησης:
HR Trainee

Business Analyst

Για το τμήμα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών αναζητούμε:

Business Analyst

E- Commerce Marketing Assistant

Για τη Γενική Διεύθυνση Marketing:

E- Commerce Marketing Assistant

Marketing Assistant - PL

Για τη Γενική Διεύθυνση Marketing αναζητούμε:

Marketing Assistant – PL

Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγαλώνουμε την ομάδα Τμήμα Ψύξης & Κλιματισμού και αναζητούμε Ηλεκτρολόγο/ Μηχανολόγο Μηχανικό για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγαλώνουμε την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Κατασκευών και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: 

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό

Στείλτε το βιογραφικό σας