Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Στόχος της πρωτοβουλίας «Πράσινες Γειτονιές» είναι μέσω της ανάπτυξης της γνώσης γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, να καλλιεργηθεί ο εθελοντισμός, το πνεύμα ευγενούς άμιλλας και η συλλογική περιβαλλοντική συνείδηση.

Οι «Πράσινες Γειτονιές» εγκαινιάζονται με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού, μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ανακύκλωσης με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 σχεδιάζεται η διεξαγωγή του 1ου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίηση των μαθητών για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, αλλά και στα νοικοκυριά, με έμφαση στα Απορρίμματα Συσκευασίας (Χαρτί, Πλαστικό, Αλουμίνιο, Γυαλί κ.α.).

Κάθε σχολείο με τον ειδικό εξοπλισμό ζύγισης που θα διαθέτει θα μπορεί να δημοσιεύει τα αποτελέσματα του σε πραγματικό χρόνο καθώς και την επίδοσή του και πόσο υλικό έχει συλλεχθεί ανά ρεύμα απορρίμματος.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα δοθούν τρία (3) ειδικά βραβεία στα σχολεία που θα επιτύχουν την υψηλότερη αναλογία κιλών, ανακυκλώσιμων υλικών ανά μαθητή, καθώς επίσης και βραβεία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα για το διάστημα από 21/4 – 4/5 μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα

προϊόντα Dixan, Neomat, Persil, Bref, K2R & Vapona με προσφορές έως και