Χιλιόμετρα Προσφοράς

 • Φωτεινό Αστέρι
 • Μονάδα Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων
 • Ανθρώπινοι Άνθρωποι
 • ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Κοζάνης
 • Άσυλο του Παιδιού
 • Βοήθεια – Ελπίδα – Ζωή
 • Γηροκομείο Ζωσημάδων  Ιωαννίνων
 • Γιατροί του Κόσμου Caritas
 • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
 • Ίδρυμα Θεοτόκος
 • Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιού και Οικογένειας
 • Μπορούμε
 • Οι Άγιοι Ανάργυροι
 • Παιδικά Χωριά SOS
 • Στέγη Ανηλίκων Πειραιά
 • Σύλλογος Ανάσα Ευαισθησίας Νομού Κιλκίς
 • Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βεροίας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
 • Σωματείο Ελίζα
 • Το Χαμόγελο του Παιδιού
 • Τράπεζα Τροφίμων
 • Χατζηπατέρειον

και πολλά άλλα…