Μείωση της σπατάλης τροφίμων

Έχοντας ως στόχο την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και την επισιτιστική στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, φροντίζουμε τα πλεονάσματα τροφίμων να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα, όσα προϊόντα έχουν κάποιο ελάττωμα στις συσκευασίες τους (που δεν επηρεάζει την ποιότητά τους), συλλέγονται και δωρίζονται σε φορείς και οργανισμούς που μπορούν άμεσα να τα διαχειριστούν.

Εδώ και χρόνια, συνεργαζόμαστε σταθερά με την Τράπεζα Τροφίμων Αθήνας, την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης, την Τράπεζα Τροφίμων Ηπείρου και την Αστική Μη – Κερδοσκοπική εταιρεία ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ώστε κανένα τρόφιμο να μην πηγαίνει χαμένο.

Τόσο οι Τράπεζες Τροφίμων, όσο και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, παραλαμβάνουν από τα Κέντρα Διανομής μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προϊόντα  που δεν να είναι εμπορεύσιμα (σύντομη ημερομηνία κατανάλωσης, χτυπημένες συσκευασίες, απόσυρση από το ράφι λόγω αλλαγής στη συσκευασία) αλλά είναι απολύτως ασφαλή για κατανάλωση.

Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε δωρίσει πάνω από 3 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συνανθρώπους μας, ενώ, από το 2020, είμαστε μέλη της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων.

*Τα προϊόντα που προσφέρονται είναι ελεγμένα, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και ακολουθείται αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας, ανάλογα με το είδος τους.