Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες

Εθελοντισμός

Από το 2017 έχουμε καταγράψει
46.554 ώρες εθελοντισμού
με 15.518 εθελοντές.

Χορηγίες σε Φορείς

Κάθε χρόνο στηρίζουμε πάνω από 200 φορείς δωρίζοντας 6.150 κιβώτια προϊόντων μέσω του προγράμματος +πράττω.

Συνέργειες με προμηθευτές

Κάθε χρόνο υλοποιούμε πάνω
από 25 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε συνεργασία
με τους προμηθευτές μας.

Διάσωση τροφίμων

Από το 2017 σώσαμε 2.900.361 μερίδες τροφίμων μέσω της Τράπεζας Τροφίμων και του Μπορούμε.
Από το 2020 είμαστε μέλος της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων.

Καθαρός Ρουχισμός

21.782 συνάνθρωποί μας έχουν πρόσβαση σε καθαρό ρουχισμό μέσω των κάδων συλλογής του Fabric Republic που βρίσκονται στα καταστήματα My market.

  Πόλη με ποδήλατα   Διαδραστικά σεμινάρια

Εκπαιδεύσαμε +11.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 110 σχολεία, στη σωστή χρήση του ποδηλάτου στην πόλη.